Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 20-09-2017 91.26 0.01 16.85 -2.05 7.50 -9.84 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-08-2017 14.13 1.98 27.96 29.49 63.72 41.27 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 20-09-2017 130.93 -0.08 10.54 16.40 58.47 29.73 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 20-09-2017 85.24 0.05 15.67 3.89 2.29 -14.87 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 20-09-2017 64.02 -0.02 9.08 -5.32 1.75 -35.97 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-08-2017 34.89 0.89 14.59 23.98 45.48 248.92 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 18-09-2017 38.53 -0.16 27.50 11.26 21.78 16.90 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 18-09-2017 99.56 0.20 7.83 -21.32 -33.02 -32.46 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 18-09-2017 27.75 0.77 30.63 24.69 31.62 71.57 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 18-09-2017 1,017.66 -0.27 11.67 7.95 35.50 35.14 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 18-09-2017 106.93 -0.18 11.29     5.35 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 18-09-2017 830.89 -0.18 7.92 6.18 27.17 46.63 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 18-09-2017 134.90 -0.12 9.00 7.06 33.62 34.82 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 18-09-2017 402.04 0.17 21.22 -0.42 22.42 -7.13 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   1.16 6.92 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-09-2017 39.88 2.79 26.74 3.62 20.60 217.86 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 18-09-2017 55.08 0.71 12.48 13.03 37.29 -47.64 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 18-09-2017 216.36 0.18 8.56 17.44   44.86 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 20-09-2017 79.16 0.01 3.65 6.16 -4.40 -21.53 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 18-09-2017 347.26 -0.03 32.85 16.32 33.02 101.56 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 18-09-2017 242.62 0.29 27.37 12.22 37.63 49.96 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 18-09-2017 21.39 -0.09 0.52 3.78   10.71 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 18-09-2017 32.48 -0.09 8.48 5.18 19.15 52.49 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 18-09-2017 812.87 0.05 4.29 14.54   23.78 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 18-09-2017 190.00 0.13 5.07 11.98   23.35 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 18-09-2017 110.34 0.13 6.01     10.19 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 18-09-2017 133.16 0.00 2.20 2.16 14.96 14.64 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-09-2017 16.04 0.08 0.58 -0.19 3.22 50.86 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 18-09-2017 177.26 0.07 6.64 9.64 28.88 52.23 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 18-09-2017 300.78 -0.13 2.62 8.29   14.94 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-08-2017 49.35 0.32 2.01 7.75 21.33 393.49 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 20-09-2017 107.87 -0.06 -2.43 -4.83 1.30 7.18 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 20-09-2017 19.37 -0.05 -0.21 -2.02 0.62 104.00 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 20-09-2017 13.83 0.00 1.39 3.67 10.91 38.30 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 18-09-2017 30.17 0.00 0.61 2.70 8.67 48.03 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 18-09-2017 32.29 -0.12 15.36 7.92 22.87 31.63 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 18-09-2017 816.57 -0.08 4.35 6.72 23.68 63.29 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 18-09-2017 196.48 0.00 4.90     3.34 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 18-09-2017 105.58 0.02 4.73     5.34 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 18-09-2017 225.03 -0.10 5.99 -12.42 -2.28 -17.80 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 1.11 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 23-08-2017 1,167.10 0.14 2.87 3.87 23.88 16.71 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-09-2017 25.82 1.19 10.50 1.66 10.26 125.66 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 3.22 11.49 20.37 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   0.19 1.73 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-08-2017 50.15 0.75 8.67 14.02 33.87 401.50 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 20-09-2017 27.02 -0.07 10.68 5.42 13.23 184.63 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 20-09-2017 102.24 -0.03 8.04 -1.26 6.75 1.62 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 20-09-2017 15.94 0.19 -1.67 6.92 18.20 67.47 Dzienna PLN .csv
Europejski** 20-09-2017 5.44 0.18 3.63 1.31 15.29 -42.84 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-08-2017 1,218.99 0.21 3.72 9.93   21.90 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.