Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 19-09-2017 91.25 0.08 16.84 -2.13 7.83 -9.91 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-08-2017 14.13 1.98 27.96 29.49 63.72 41.27 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 19-09-2017 131.04 -0.04 10.98 16.44 58.92 29.78 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 19-09-2017 85.20 -0.22 15.64 4.12 2.39 -14.68 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 19-09-2017 64.03 0.02 9.12 -5.34 2.06 -35.98 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-08-2017 34.89 0.89 14.59 23.98 45.48 248.92 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 13-09-2017 38.67 0.08 28.51 10.93 22.10 17.32 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 13-09-2017 99.92 -0.03 9.14 -21.90 -32.41 -32.22 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 13-09-2017 27.58 -0.07 30.52 22.23 34.14 70.52 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 13-09-2017 1,012.66 0.91 11.93 7.79 33.80 34.48 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 13-09-2017 106.84 0.69 12.37     5.26 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 13-09-2017 827.31 0.73 8.07 5.77 26.25 46.00 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 13-09-2017 135.07 0.27 9.99 7.70 34.13 34.99 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 13-09-2017 400.84 -0.04 21.24 -1.52 22.02 -7.41 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   1.16 6.92 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-09-2017 39.88 2.79 26.74 3.62 20.60 217.86 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 13-09-2017 54.78 0.24 11.89 12.02 36.57 -47.92 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 13-09-2017 216.67 0.27 10.20 16.95   45.07 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 19-09-2017 79.15 -0.30 4.00 6.48 -4.81 -21.29 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 13-09-2017 347.81 -0.09 34.18 15.39 33.22 101.87 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 13-09-2017 242.94 -0.13 27.66 12.65 37.75 50.16 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 13-09-2017 21.41 -0.09 0.75 4.03   10.82 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 13-09-2017 32.53 0.03 8.91 5.21 19.42 52.72 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 13-09-2017 808.52 0.12 3.46 14.03   23.12 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 13-09-2017 189.84 -0.11 5.03 12.43   23.25 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 13-09-2017 110.22 -0.10 5.95     10.07 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 13-09-2017 133.15 0.12 2.42 2.64 14.97 14.64 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-09-2017 16.04 0.08 0.58 -0.19 3.22 50.86 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 13-09-2017 177.00 0.02 6.75 9.41 28.64 52.01 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 13-09-2017 301.19 -0.05 2.93 8.57   15.09 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-08-2017 49.35 0.32 2.01 7.75 21.33 393.49 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 19-09-2017 107.93 -0.02 -2.40 -4.81 1.32 7.20 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 19-09-2017 19.38 -0.05 0.05 -1.97 0.73 104.11 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 19-09-2017 13.83 0.00 1.39 3.67 10.91 38.30 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 13-09-2017 30.17 0.00 0.60 2.71 8.68 48.02 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 13-09-2017 32.38 0.03 16.02 7.86 23.26 32.00 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 13-09-2017 812.65 0.63 4.02 6.27 22.58 62.51 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 13-09-2017 196.42 0.22 5.37     3.31 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 13-09-2017 105.50 0.22 5.12     5.26 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 13-09-2017 224.82 -0.09 6.02 -12.83 -2.40 -17.87 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 1.11 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 23-08-2017 1,167.10 0.14 2.84 3.87 23.88 16.71 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-09-2017 25.82 1.19 10.50 1.66 10.26 125.66 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 3.22 11.49 20.37 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   0.19 1.73 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-08-2017 50.15 0.75 8.67 14.02 33.87 401.50 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 19-09-2017 27.04 -0.07 11.04 5.50 12.99 184.84 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 19-09-2017 102.27 0.08 8.01 -1.33 6.87 1.54 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 19-09-2017 15.91 -0.25 -1.66 7.19 18.94 67.89 Dzienna PLN .csv
Europejski** 19-09-2017 5.43 -0.73 3.80 2.05 16.38 -42.42 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-08-2017 1,218.99 0.21 3.72 9.93   21.90 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.