Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 23-05-2017 89.28 1.21 18.64 -1.47 16.53 -12.84 Dzienna PLN .csv
Akcji E 30-04-2017 13.82 5.42 29.33 24.30 62.89 38.23 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 23-05-2017 131.35 1.02 20.30 17.36 61.67 28.73 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 23-05-2017 81.15 1.30 8.77 1.77 3.01 -19.95 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 23-05-2017 63.24 0.75 11.10 -3.85 10.18 -37.23 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 30-04-2017 34.52 2.04 16.84 25.19 45.73 245.15 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 18-05-2017 36.77 -0.35 25.32 9.96 34.69 11.56 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 18-05-2017 96.93 -0.23 7.07 -32.10 -29.13 -34.24 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 18-05-2017 23.50 -4.87 37.30 6.89 26.37 45.27 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 18-05-2017 995.20 -1.19 10.24 11.99 34.88 32.16 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 18-05-2017 107.07 -0.78 16.18     5.49 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 18-05-2017 808.90 -1.17 4.08 8.61 20.47 42.75 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 18-05-2017 133.48 -0.69 10.45 11.14   33.40 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   2.36 12.40 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-05-2017 38.79 8.82 21.93 -0.77 20.24 209.16 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 18-05-2017 52.37 0.23 12.07 5.33 39.39 -50.21 Dzienna PLN .csv
Legg Mason Akcji FIO 18-05-2017 395.34 -0.30 20.14 1.21 36.51 -8.68 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 18-05-2017 220.98 -0.14 16.70 29.74   47.95 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 23-05-2017 78.79 0.60 6.92 1.42 -0.65 -22.36 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 18-05-2017 324.71 -0.61 31.82 11.73 48.08 88.47 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 18-05-2017 225.87 -2.27 24.00 9.12 50.15 39.61 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 18-05-2017 21.13 -0.05 0.57 5.33   9.37 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 18-05-2017 31.79 -0.19 8.09 6.36 26.10 49.25 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 18-05-2017 787.59 -0.24 1.02 14.97   19.93 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 18-05-2017 188.27 -0.06 7.04 14.76   22.23 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 18-05-2017 108.93 -0.06 7.60     8.78 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 18-05-2017 132.67 -0.19 1.99 5.74 17.62 14.22 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-05-2017 15.95 0.01 -0.19 -0.18 4.32 50.02 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 18-05-2017 174.53 -0.14 11.55 8.74 38.24 49.89 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 18-05-2017 295.31 -0.21 2.73 9.10   12.85 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-04-2017 48.66 0.28 1.55 10.15 24.12 386.62 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 23-05-2017 107.67 -0.07 -3.11 -3.48 3.75 6.99 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 23-05-2017 19.36 0.00 -0.26 -1.68 1.52 103.79 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 23-05-2017 13.77 0.00 1.40 3.92 12.78 37.70 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 18-05-2017 30.12 0.00 0.61 3.27 9.93 47.79 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 18-05-2017 31.26 -0.22 14.21 8.73 32.68 27.44 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 18-05-2017 797.29 -0.77 1.00 8.40 18.48 59.44 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 18-05-2017 196.19 -0.58 6.68     3.19 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 18-05-2017 105.10 -0.47 6.34     4.86 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.86 3.38 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 19-04-2017 1,156.60 0.25 4.20 9.09 32.62 15.66 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-05-2017 25.48 3.43 8.38 -0.13 11.01 122.64 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 4.44 12.16 23.60 5.00 Tygodniowa USD .csv
Legg Mason Strateg 18-05-2017 220.93 -0.07 1.63 -12.76 3.29 -19.30 Dzienna PLN .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   0.93 3.35 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 30-04-2017 49.44 1.64 9.02 14.78 36.50 394.45 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 23-05-2017 26.79 0.30 10.05 4.91 18.55 181.16 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 23-05-2017 101.18 0.79 8.91 -0.39 12.37 -0.25 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 23-05-2017 16.30 -0.06 1.62 16.17 20.99 71.68 Dzienna PLN .csv
Europejski** 23-05-2017 5.47 0.00 2.63 1.86 21.02 -42.42 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 28-04-2017 1,204.53 0.40 3.29 13.16   20.45 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.