Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 24-02-2017 89.25 0.28 20.87 -7.18 7.09 -11.82 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-01-2017 12.62 7.00 26.21 8.45 45.89 26.23 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 24-02-2017 131.23 0.34 25.35 7.87 52.35 29.92 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 24-02-2017 80.81 -0.31 15.84 11.05 -4.32 -19.25 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 24-02-2017 63.34 0.17 12.62 -8.18 5.01 -36.66 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-01-2017 32.83 3.24 15.55 19.95 38.77 228.28 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 22-02-2017 36.78 -0.08 26.30 6.42 20.43 11.59 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 22-02-2017 100.28 -0.58 19.61 -29.51 -35.09 -31.97 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 22-02-2017 23.87 0.34 64.15 28.65 -2.22 47.57 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 22-02-2017 982.14 0.35 8.81 12.85 36.81 30.42 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 22-02-2017 103.59 0.49 12.60     2.06 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 22-02-2017 812.25 0.61 4.67 8.60 26.17 43.34 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 22-02-2017 130.67 0.70 7.22 10.65   30.59 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   3.31 7.35 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-02-2017 34.25 4.18 13.43 -15.20 1.81 172.97 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 22-02-2017 52.54 0.29 17.86 2.16 23.86 -50.05 Dzienna PLN .csv
Legg Mason Akcji FIO 22-02-2017 376.89 -0.08 16.57 -7.50 16.44 -12.94 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 22-02-2017 229.73 -0.13 25.29 41.35   53.81 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 24-02-2017 82.26 -0.57 27.77 10.31 -5.65 -18.45 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 22-02-2017 320.31 0.18 34.05 3.00 30.26 85.91 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 22-02-2017 224.76 0.93 24.76 11.33 32.48 38.92 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 22-02-2017 20.57 -0.10 -2.28 4.90   6.47 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 22-02-2017 31.21 -0.10 6.70 5.40 20.78 46.53 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 22-02-2017 803.59 -0.14 4.86 19.22   22.37 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 22-02-2017 186.78 0.13 6.65 15.89   21.26 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 22-02-2017 107.95 0.12 7.38     7.80 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 22-02-2017 132.60 0.20 1.24 6.34 17.14 14.16 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-02-2017 15.94 0.13 -0.46 0.10 4.71 49.89 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 22-02-2017 173.38 0.11 20.11 9.58 37.03 48.90 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 22-02-2017 288.20 -0.09 0.69 9.14   10.13 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-01-2017 48.25 0.21 1.33 10.88 24.89 382.46 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 24-02-2017 107.43 0.03 -3.78 -2.71 4.22 6.68 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 24-02-2017 19.25 -0.05 -1.03 -2.14 1.42 102.63 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 24-02-2017 13.72 0.00 1.18 4.02 14.24 37.20 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 22-02-2017 30.09 0.00 0.61 3.69 10.83 47.62 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 22-02-2017 30.99 -0.06 13.68 8.13 24.76 26.34 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 22-02-2017 813.03 0.25 3.65 10.71 27.31 62.59 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 22-02-2017 194.51 0.52 5.73     2.30 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 22-02-2017 104.67 0.41 6.26     4.43 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.86 3.70 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 15-02-2017 1,147.50 0.82 5.55 16.12 26.71 14.75 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-02-2017 24.18 1.72 4.83 -6.30 3.79 111.33 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 16-02-2017 103.35 0.07 3.56 11.25 23.09 3.35 Tygodniowa USD .csv
Legg Mason Strateg 22-02-2017 218.03 0.05 -0.55 -16.46 -6.05 -20.35 Dzienna PLN .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47 0.63 1.18 4.01 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-01-2017 47.84 2.14 7.81 10.87 32.72 378.41 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 24-02-2017 26.37 0.08 8.52 3.33 13.27 177.58 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 24-02-2017 101.27 0.20 9.96 -2.53 8.47 0.63 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 24-02-2017 17.43 -0.06 10.67 25.58 35.22 83.47 Dzienna PLN .csv
Europejski** 24-02-2017 5.43 -0.55 4.62 2.65 20.67 -42.84 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-01-2017 1,195.16 0.35 3.61 14.97   19.52 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.