Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 15-01-2018 90.33 0.72 9.41 7.81 2.06 -10.75 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-12-2017 13.90 1.87 17.84 27.57 41.19 39.02 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 15-01-2018 129.81 0.42 5.93 23.16 44.04 28.51 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 15-01-2018 86.01 0.29 13.13 6.57 -2.12 -14.06 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 15-01-2018 63.78 0.46 5.79 2.33 -2.92 -36.22 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-12-2017 34.99 0.89 10.05 21.95 37.93 249.92 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 11-01-2018 39.01 0.59 16.48 19.19 15.28 18.36 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 11-01-2018 29.84 0.25 33.75 52.82 29.69 84.45 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 11-01-2018 1,064.53 -0.31 9.63 3.64 38.18 41.36 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 11-01-2018 114.23 -0.17 13.00     12.54 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 11-01-2018 864.92 -0.27 8.61 4.63 29.11 52.64 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 11-01-2018 142.21 -0.21 12.77 9.22 36.10 42.12 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 11-01-2018 415.07 0.26 17.68 12.68 18.22 -4.12 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   0.56 4.61 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-01-2018 39.62 0.00 20.52 3.15 8.85 215.79 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 11-01-2018 55.81 0.92 14.32 15.41 24.58 -46.94 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 11-01-2018 230.29 -0.13 4.24 20.27   54.18 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 11-01-2018 105.31 0.11 5.04 -2.94 -27.55 -28.56 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 15-01-2018 83.40 0.10 1.73 20.52 2.38 -17.32 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 11-01-2018 357.28 0.74 23.35 33.18 24.61 107.37 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 11-01-2018 241.72 -0.24 16.45 19.72 26.96 49.40 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 11-01-2018 21.58 -0.05 4.35 2.23   11.70 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 11-01-2018 32.94 0.18 8.71 6.98 13.47 54.65 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 11-01-2018 792.58 -0.27 -2.28 2.54   20.69 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 11-01-2018 189.92 -0.08 2.41 5.59   23.30 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 11-01-2018 110.81 -0.07 3.46     10.66 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 11-01-2018 135.20 -0.13 3.03 -1.28 14.29 16.40 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-01-2018 16.13 0.00 1.35 0.18 2.48 51.71 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 11-01-2018 179.26 0.05 4.00 15.08 23.41 53.95 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 11-01-2018 300.78 -0.07 4.53 4.95   14.94 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-12-2017 49.96 0.06 3.77 6.46 17.89 399.58 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 15-01-2018 108.33 -0.14 0.35 -5.47 -2.57 7.58 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 15-01-2018 19.47 0.00 1.14 -1.72 0.15 104.95 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 15-01-2018 13.90 0.00 1.46 3.65 9.28 39.00 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 11-01-2018 30.22 0.00 0.48 2.23 7.39 48.26 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 11-01-2018 32.61 0.31 11.03 10.50 15.60 32.94 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 11-01-2018 818.36 -0.28 1.24 -1.02 20.31 63.65 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 11-01-2018 201.84 -0.09 6.11     6.16 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 11-01-2018 108.43 -0.06 5.63     8.18 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 11-01-2018 228.94 0.37 7.30 -4.89 -2.80 -16.37 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 0.51 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 27-10-2017 1,173.99 17.40 3.59 6.47 14.98 17.40 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-01-2018 25.84 0.00 8.70 1.79 5.27 125.84 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 1.97 9.48 17.11 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   -0.73 1.74 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-12-2017 50.33 0.52 7.45 12.40 25.55 403.29 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 15-01-2018 27.27 0.15 7.66 8.17 11.03 187.05 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 15-01-2018 101.67 0.46 5.50 2.77 1.75 1.02 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 15-01-2018 16.12 0.31 -6.28 1.13 23.71 69.68 Dzienna PLN .csv
Europejski** 15-01-2018 5.35 -0.19 -2.90 -2.19 11.00 -43.68 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 29-12-2017 1,234.04 0.13 3.62 10.85   23.40 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A., z dniem 13 września 2017 r. ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w części dotyczącej nazwy firmy z „BPH” na „z dniem 13 września 2017 r.:
BPH Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian