Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 26-04-2017 88.86 0.70 12.67 -3.67 12.38 -12.81 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-03-2017 13.11 -0.68 19.25 16.49 51.25 31.12 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 26-04-2017 131.28 0.81 16.78 13.95 56.23 28.92 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 26-04-2017 80.69 0.50 3.53 4.84 0.41 -19.77 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 26-04-2017 63.08 0.48 6.73 -5.42 7.70 -37.22 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-03-2017 33.82 0.58 13.45 23.28 42.33 238.24 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 24-04-2017 36.90 1.26 22.39 11.35 24.03 11.95 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 24-04-2017 97.27 -0.03 5.66 -32.58 -33.48 -34.01 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 24-04-2017 23.88 1.41 30.09 23.08 9.40 47.60 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 24-04-2017 967.44 0.13 6.32 10.42 31.46 28.47 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 24-04-2017 102.80 0.15 9.96     1.28 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 24-04-2017 799.11 0.34 2.01 7.34 21.01 41.02 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 24-04-2017 130.57 0.18 6.39 9.87   30.49 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   2.75 11.26 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-04-2017 35.65 -0.80 6.16 -9.78 7.27 184.10 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 24-04-2017 53.05 0.61 10.41 11.33 29.33 -49.57 Dzienna PLN .csv
Legg Mason Akcji FIO 24-04-2017 383.33 1.13 15.53 -1.27 22.50 -11.45 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 24-04-2017 226.17 0.39 15.81 37.15   51.43 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 26-04-2017 78.89 -0.22 7.73 3.64 -3.28 -21.62 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 24-04-2017 325.81 1.43 30.25 13.11 35.70 89.11 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 24-04-2017 227.38 0.39 19.93 13.36 40.36 40.54 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 24-04-2017 21.04 0.10 0.05 6.10   8.90 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 24-04-2017 31.68 0.48 6.85 7.35 22.32 48.73 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 24-04-2017 798.72 0.12 2.79 16.03   21.63 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 24-04-2017 187.08 0.12 5.96 14.56   21.46 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 24-04-2017 108.27 0.11 6.62     8.12 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 24-04-2017 131.72 0.07 0.50 5.71 16.02 13.41 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-04-2017 15.95 0.08 -0.31 -0.01 4.58 50.01 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 24-04-2017 173.87 0.21 11.46 8.95 36.17 49.32 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 24-04-2017 295.11 0.04 2.38 10.46   12.77 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-03-2017 48.53 0.42 1.16 10.69 25.04 385.28 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 26-04-2017 107.60 -0.01 -3.29 -2.91 3.50 6.86 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 26-04-2017 19.30 0.00 -0.36 -1.98 1.21 103.16 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 26-04-2017 13.75 0.00 1.33 3.93 13.17 37.50 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 24-04-2017 30.11 0.00 0.61 3.40 10.22 47.74 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 24-04-2017 31.26 0.81 12.12 10.30 26.56 27.44 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 24-04-2017 804.53 0.17 0.99 8.72 24.01 60.89 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 24-04-2017 193.97 0.17 4.43     2.02 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 24-04-2017 104.09 0.18 4.35     3.85 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.86 3.38 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 19-04-2017 1,156.60 0.25 3.32 11.53 29.32 15.66 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-04-2017 24.63 -0.25 2.42 -3.74 6.17 115.25 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 4.70 12.88 24.35 5.00 Tygodniowa USD .csv
Legg Mason Strateg 24-04-2017 219.95 0.33 -0.89 -12.99 -2.27 -19.65 Dzienna PLN .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   1.08 3.86 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-03-2017 48.65 0.19 6.41 13.16 34.41 386.46 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 26-04-2017 26.65 0.53 7.37 3.76 15.16 179.05 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 26-04-2017 100.91 0.43 6.44 -1.07 10.45 -0.16 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 26-04-2017 16.75 -1.00 5.55 21.64 29.06 78.11 Dzienna PLN .csv
Europejski** 26-04-2017 5.48 0.74 1.12 2.06 20.89 -42.74 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-03-2017 1,199.77 0.20 3.21 14.11   19.98 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.