Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 16-03-2018 84.38 -0.40 -4.76 -2.74 -4.34 -16.63 Dzienna PLN .csv
Akcji E 28-02-2018 13.72 -4.91 3.96 19.84 38.53 37.25 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 16-03-2018 124.52 -0.15 -5.75 7.26 32.05 23.27 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 16-03-2018 84.18 -0.46 5.33 6.21 -4.66 -15.89 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 16-03-2018 61.06 -0.26 -3.06 -4.64 -6.84 -38.94 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 28-02-2018 35.16 -1.63 4.54 20.67 37.21 251.58 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 14-03-2018 36.92 -0.38 -0.24 6.28 11.74 12.01 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 14-03-2018 30.35 -0.68 28.37 58.65 44.68 87.64 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 14-03-2018 1,038.69 -0.17 6.69 -1.80 27.23 37.93 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 14-03-2018 110.84 -0.26 7.51     9.20 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 14-03-2018 846.98 -0.08 5.06 -1.64 19.86 49.47 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 14-03-2018 139.63 -0.24 7.25 1.33 27.27 39.54 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 14-03-2018 384.67 -0.43 1.43 0.95 10.84 -11.14 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   0.04 5.03 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-03-2018 38.10 -6.63 6.04 -2.07 7.21 203.69 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 14-03-2018 55.97 0.00 4.03 12.89 24.38 -46.79 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 14-03-2018 216.43 -0.13 -5.29 1.13   44.90 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 14-03-2018 102.34 0.06 3.20 -0.47 -27.49 -30.57 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 16-03-2018 80.04 -0.03 -0.16 15.53 3.02 -20.65 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 14-03-2018 338.65 -0.19 4.33 15.49 20.62 96.56 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 14-03-2018 230.61 -0.91 0.95 10.64 25.35 42.54 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 14-03-2018 21.75 0.18 4.87 3.13   12.58 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 14-03-2018 32.63 0.03 3.88 4.25 12.28 53.19 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 14-03-2018 788.59 0.06 -1.34 -1.44   20.09 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 14-03-2018 187.52 -0.04 0.77 -2.79   21.74 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 14-03-2018 109.73 -0.03 2.05     9.58 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 14-03-2018 132.59 0.07 0.51 -8.34 10.32 14.15 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-03-2018 16.19 0.28 1.59 0.30 2.66 52.27 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 14-03-2018 176.91 -0.09 2.65 12.05 20.45 51.93 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 14-03-2018 303.06 0.08 4.12 6.58   15.81 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 28-02-2018 50.28 0.31 4.04 5.64 18.66 402.76 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 16-03-2018 108.45 0.06 0.96 -5.05 -2.53 7.70 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 16-03-2018 19.55 0.00 1.51 -1.36 -0.15 105.79 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 16-03-2018 13.93 0.00 1.46 3.65 8.57 39.30 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 14-03-2018 30.24 0.00 0.48 2.06 6.80 48.38 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 14-03-2018 31.70 -0.13 1.77 4.11 13.25 29.23 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 14-03-2018 807.51 -0.03 0.14 -6.02 15.61 61.48 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 14-03-2018 197.64 -0.12 2.28     3.95 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 14-03-2018 106.33 -0.11 2.18     6.09 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 14-03-2018 218.76 -0.39 -0.05 -11.85 -7.27 -20.09 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 0.77 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 27-10-2017 1,173.99 17.40 2.31 3.96 13.73 17.40 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-03-2018 25.51 -2.51 3.30 -0.05 4.80 122.90 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60   9.26 16.69 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   -1.39 1.38 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 28-02-2018 50.44 -1.36 3.88 9.83 25.61 404.36 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 16-03-2018 26.72 -0.19 0.94 3.77 8.44 181.26 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 16-03-2018 97.32 -0.27 -3.42 -3.07 -2.44 -3.30 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 16-03-2018 15.57 -0.57 -9.74 -8.47 13.24 63.89 Dzienna PLN .csv
Europejski** 16-03-2018 5.21 0.00 -4.93 -8.76 5.68 -45.16 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 28-02-2018 1,224.12 0.25 2.23 9.00   22.41 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A., z dniem 13 września 2017 r. ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w części dotyczącej nazwy firmy z „BPH” na „z dniem 13 września 2017 r.:
BPH Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian