Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 17-02-2017 87.65 0.15 18.14 -8.45 5.48 -13.40 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-01-2017 12.62 7.00 26.21 13.49 48.09 26.23 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 17-02-2017 129.40 -0.01 24.18 6.00 51.56 28.11 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 17-02-2017 80.06 0.38 15.46 7.77 -7.51 -20.00 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 17-02-2017 62.59 0.10 10.96 -8.92 4.06 -37.41 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-01-2017 32.83 3.24 15.55 22.47 39.67 228.28 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 15-02-2017 36.07 0.25 24.55 5.31 16.84 9.44 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 15-02-2017 100.67 0.16 21.82 -29.31 -34.32 -31.71 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 15-02-2017 23.63 0.78 64.12 24.96 -2.40 46.11 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 15-02-2017 977.41 0.20 8.16 12.99 32.40 29.79 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 15-02-2017 102.98 0.23 12.47     1.46 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 15-02-2017 806.19 0.26 3.74 8.67 22.96 42.27 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 15-02-2017 129.32 0.19 6.65 10.19   29.25 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   3.31 7.35 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-02-2017 34.25 4.18 13.43 -10.55 2.94 172.97 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 15-02-2017 51.75 0.37 19.02 0.02 21.22 -50.80 Dzienna PLN .csv
Legg Mason Akcji FIO 15-02-2017 369.61 0.22 15.36 -8.53 13.03 -14.62 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 15-02-2017 228.51 0.50 28.00 40.93   52.99 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 17-02-2017 82.74 0.12 28.84 12.04 -4.03 -17.97 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 15-02-2017 311.80 0.08 31.96 2.29 25.28 80.97 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 15-02-2017 219.51 -0.16 23.46 9.00 28.25 35.68 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 15-02-2017 20.58 -0.10 -2.14 5.54   6.52 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 15-02-2017 31.01 0.00 6.27 5.37 19.91 45.59 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 15-02-2017 803.47 0.07 4.89 19.99   22.35 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 15-02-2017 186.33 0.11 7.03 16.30   20.97 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 15-02-2017 107.68 0.11 7.73     7.53 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 15-02-2017 132.27 0.05 1.17 6.76 16.22 13.88 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-02-2017 15.94 0.13 -0.46 -0.02 4.98 49.89 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 15-02-2017 172.86 -0.05 21.31 9.81 38.25 48.45 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 15-02-2017 288.30 0.04 0.87 9.77   10.17 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-01-2017 48.25 0.21 1.33 12.35 25.82 382.46 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 17-02-2017 107.39 -0.02 -3.60 -2.59 4.26 6.64 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 17-02-2017 19.29 0.10 -0.52 -1.93 1.74 103.05 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 17-02-2017 13.72 0.00 1.18 4.02 14.33 37.20 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 15-02-2017 30.09 0.00 0.61 3.73 10.92 47.61 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 15-02-2017 30.62 0.13 12.70 7.55 22.77 24.83 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 15-02-2017 809.18 0.13 2.89 11.01 25.07 61.82 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 15-02-2017 193.14 0.17 5.29     1.58 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 15-02-2017 104.05 0.15 5.97     3.81 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.93 4.36 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 15-02-2017 1,147.50 0.82 5.55 16.12 32.48 14.75 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-02-2017 24.18 1.72 4.83 -4.30 4.42 111.33 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 09-02-2017 103.28 0.08 3.55 11.37 22.60 3.28 Tygodniowa USD .csv
Legg Mason Strateg 15-02-2017 216.63 0.11 -1.02 -16.72 -7.41 -20.87 Dzienna PLN .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47 0.76 1.24 4.28 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-01-2017 47.84 2.14 7.81 13.34 34.03 378.41 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 17-02-2017 26.23 0.61 8.12 2.74 12.33 176.11 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 17-02-2017 100.06 0.09 8.55 -3.41 7.42 -0.58 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 17-02-2017 17.32 0.64 10.60 25.42 30.32 82.32 Dzienna PLN .csv
Europejski** 17-02-2017 5.43 0.18 3.23 3.63 19.87 -42.84 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-01-2017 1,195.16 0.35 3.61 15.48   19.52 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.