Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 26-06-2017 89.41 -0.28 19.48 -0.92 14.39 -11.41 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-05-2017 13.70 -0.92 31.12 23.59 71.07 36.96 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 26-06-2017 131.58 -0.08 21.08 17.72 62.02 30.37 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 26-06-2017 82.24 0.22 11.46 2.59 4.90 -18.01 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 26-06-2017 63.21 -0.19 10.95 -3.99 8.35 -36.67 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-05-2017 34.71 0.57 18.19 24.96 47.47 247.13 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 22-06-2017 37.16 -0.32 33.14 13.40 26.48 12.74 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 22-06-2017 93.38 -0.27 2.47 -35.07 -30.05 -36.65 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 22-06-2017 23.50 -0.05 32.50 4.26 27.69 45.30 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 22-06-2017 1,019.19 -0.14 11.10 12.44 37.57 35.34 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 22-06-2017 107.96 -0.29 15.63     6.36 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 22-06-2017 828.68 -0.03 5.03 9.83 24.43 46.24 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 22-06-2017 134.71 -0.39 10.77 10.45   34.63 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   2.10 11.45 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-06-2017 38.29 -1.28 22.47 -0.75 26.46 205.19 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 22-06-2017 54.67 0.29 18.44 9.43 41.01 -48.03 Dzienna PLN .csv
Legg Mason Akcji FIO 22-06-2017 394.98 -0.40 24.82 2.82 28.00 -8.76 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 22-06-2017 222.81 0.21 21.77 28.46   49.18 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 26-06-2017 75.41 -0.13 -0.16 -3.40 -0.38 -25.14 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 22-06-2017 331.09 -0.17 43.20 16.86 38.38 92.17 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 22-06-2017 230.33 0.91 32.20 13.61 40.09 42.36 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 22-06-2017 21.29 0.00 0.95 5.24   10.20 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 22-06-2017 32.03 -0.06 10.60 7.09 22.63 50.38 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 22-06-2017 800.75 0.14 1.12 15.64   21.94 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 22-06-2017 188.58 -0.04 6.02 13.35   22.43 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 22-06-2017 109.28 -0.04 6.90     9.13 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 22-06-2017 132.74 -0.10 1.87 4.35 17.44 14.28 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-06-2017 16.01 0.38 0.29 0.07 4.45 50.60 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 22-06-2017 174.33 -0.30 11.05 7.43 34.95 49.72 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 22-06-2017 298.42 0.02 3.13 9.02   14.04 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-05-2017 48.96 0.62 2.23 9.39 24.62 389.62 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 26-06-2017 107.82 -0.01 -2.86 -4.23 2.97 7.08 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 26-06-2017 19.34 0.00 -0.05 -1.98 1.20 103.58 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 26-06-2017 13.78 0.00 1.40 3.84 12.22 37.80 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 22-06-2017 30.14 0.00 0.61 3.10 9.56 47.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 22-06-2017 31.58 -0.16 18.68 10.11 27.39 28.74 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 22-06-2017 814.32 -0.03 1.66 9.23 21.96 62.84 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 22-06-2017 197.41 -0.22 6.28     3.83 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 22-06-2017 105.80 -0.17 5.82     5.56 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 2.39 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 21-06-2017 1,161.60 0.22 4.21 7.58 31.24 16.16 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-06-2017 25.37 -0.42 8.76 -0.04 13.21 121.70 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 4.01 12.00 22.48 5.00 Tygodniowa USD .csv
Legg Mason Strateg 22-06-2017 221.13 -0.11 4.73 -12.03 -1.08 -19.22 Dzienna PLN .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   0.62 2.99 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-05-2017 49.50 0.11 9.80 13.98 38.56 395.00 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 26-06-2017 26.73 -0.15 9.40 5.81 15.69 181.79 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 26-06-2017 101.12 -0.19 8.67 -0.42 10.99 0.67 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 26-06-2017 16.51 -0.24 2.29 16.22 21.87 74.21 Dzienna PLN .csv
Europejski** 26-06-2017 5.49 0.00 2.04 2.43 23.65 -42.21 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-05-2017 1,210.59 0.50 3.69 13.02   21.06 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.