Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 21-08-2017 90.52 -0.54 15.70 1.53 11.66 -10.08 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-07-2017 13.85 0.13 33.05 30.30 65.64 38.53 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 21-08-2017 130.81 -0.26 12.11 22.81 62.52 29.84 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 21-08-2017 83.73 -0.44 14.22 2.80 2.36 -15.97 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 21-08-2017 63.61 -0.36 8.02 -2.58 5.16 -36.16 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-07-2017 34.59 -0.82 17.31 24.43 44.57 245.85 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 16-08-2017 37.71 0.43 25.32 14.79 23.07 14.41 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 16-08-2017 98.11 0.17 4.76 -26.30 -33.70 -33.44 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 16-08-2017 25.92 0.78 24.40 11.20 31.66 60.27 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 16-08-2017 999.26 0.40 7.91 7.61 33.29 32.70 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 16-08-2017 104.59 0.38 7.14     3.04 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 16-08-2017 818.82 0.67 6.11 6.07 25.81 44.50 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 16-08-2017 133.08 0.92 7.60 7.39   33.00 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 16-08-2017 398.14 -0.01 20.67 3.01 25.79 -8.03 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   1.49 9.32 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-08-2017 38.80 1.37 29.40 6.21 22.47 209.22 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 16-08-2017 53.94 0.48 11.56 12.82 38.34 -48.72 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 16-08-2017 216.60 0.71 10.41 21.62   45.02 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 21-08-2017 77.42 -0.27 -2.55 3.27 -5.94 -23.04 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 16-08-2017 337.29 0.44 31.77 19.41 34.81 95.77 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 16-08-2017 234.72 0.29 24.26 14.45 38.43 45.08 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 16-08-2017 21.19 0.05 -0.94 3.47   9.68 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 16-08-2017 32.11 0.16 6.78 6.11 19.37 50.75 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 16-08-2017 811.20 0.02 3.66 15.39   23.53 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 16-08-2017 188.97 0.01 4.02 12.62   22.68 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 16-08-2017 109.68 0.01 5.00     9.53 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 16-08-2017 132.19 0.12 1.37 2.85 13.22 13.81 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-08-2017 16.03 0.20 0.46 -0.02 3.67 50.74 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 16-08-2017 175.98 0.06 5.90 8.31 29.70 51.13 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 16-08-2017 297.98 0.12 1.11 7.98   13.87 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-07-2017 49.19 0.24 2.06 8.23 21.47 391.90 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 21-08-2017 107.46 0.14 -3.50 -5.10 0.92 6.56 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 21-08-2017 19.39 -0.05 0.10 -1.82 0.62 104.21 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 21-08-2017 13.82 0.00 1.47 3.83 11.36 38.20 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 16-08-2017 30.16 0.00 0.61 2.84 8.99 47.97 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 16-08-2017 31.80 0.25 13.41 9.77 23.45 29.64 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 16-08-2017 811.68 0.24 3.10 7.24 24.58 62.32 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 16-08-2017 194.64 0.23 3.13     2.37 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 16-08-2017 104.43 0.23 2.89     4.19 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 16-08-2017 222.33 -0.01 4.80 -11.17 -1.45 -18.78 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 1.58 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 19-07-2017 1,165.50 0.34 3.55 4.25 24.39 16.55 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-08-2017 25.52 0.66 11.17 2.65 11.19 123.00 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 3.51 11.51 21.78 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   0.47 1.77 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-07-2017 49.77 0.01 9.92 14.58 34.64 397.75 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 21-08-2017 26.84 0.00 9.95 6.05 13.73 182.53 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 21-08-2017 101.72 -0.35 7.17 0.58 8.85 1.43 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 21-08-2017 15.85 -0.94 -1.60 9.59 16.87 68.42 Dzienna PLN .csv
Europejski** 21-08-2017 5.41 -0.73 3.61 2.83 19.26 -42.63 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-07-2017 1,216.47 -0.06 4.14 10.47   21.65 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.