Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 23-03-2017 88.66 -0.69 14.05 -1.25 7.33 -11.79 Dzienna PLN .csv
Akcji E 28-02-2017 13.20 4.59 28.11 13.42 52.58 32.01 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 23-03-2017 131.46 -0.70 20.99 15.69 50.26 31.06 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 23-03-2017 79.95 -0.62 8.26 13.39 -1.81 -19.61 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 23-03-2017 63.03 -0.47 7.63 -3.52 4.83 -36.67 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 28-02-2017 33.63 2.44 16.66 22.88 42.16 236.30 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 20-03-2017 36.83 -0.49 22.81 13.60 20.99 11.74 Dzienna PLN .csv
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 20-03-2017 99.05 -0.12 12.94 -29.70 -34.30 -32.81 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 20-03-2017 23.88 1.01 39.25 30.27 5.38 47.65 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 20-03-2017 973.02 -0.06 10.04 12.24 31.49 29.21 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 20-03-2017 103.26 0.16 10.54     1.73 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 20-03-2017 804.20 -0.24 5.28 8.33 22.46 41.92 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 20-03-2017 130.18 -0.00 6.14 10.89   30.10 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   2.95 8.85 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-03-2017 35.93 4.92 14.72 -11.03 6.82 186.39 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 20-03-2017 53.73 -0.13 16.60 11.70 27.08 -48.92 Dzienna PLN .csv
Legg Mason Akcji FIO 20-03-2017 378.36 -0.23 14.02 -1.93 17.42 -12.60 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 20-03-2017 227.61 -0.40 20.09 41.35   52.39 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 23-03-2017 79.99 -0.66 15.28 9.51 -5.90 -20.17 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 20-03-2017 324.54 -0.02 31.38 12.41 32.95 88.37 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 20-03-2017 226.76 -0.74 21.01 17.13 36.47 40.16 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 20-03-2017 20.74 0.00 -1.66 5.39   7.35 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 20-03-2017 31.38 -0.10 5.91 7.76 20.97 47.32 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 20-03-2017 798.91 -0.05 6.56 17.50   21.66 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 20-03-2017 186.39 0.16 6.22 15.53   21.01 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 20-03-2017 107.73 0.19 6.90     7.58 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 20-03-2017 131.96 0.03 0.73 6.57 15.12 13.61 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-03-2017 15.94 -0.00 -0.39 0.10 4.70 49.88 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 20-03-2017 172.28 -0.04 13.43 8.78 35.88 47.96 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 20-03-2017 291.22 0.05 1.13 9.89   11.28 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 28-02-2017 48.32 0.16 0.99 11.06 25.09 383.23 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 23-03-2017 107.40 0.03 -3.86 -2.82 3.61 6.62 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 23-03-2017 19.24 0.00 -1.03 -2.43 1.05 102.53 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 23-03-2017 13.73 0.00 1.25 3.94 13.75 37.30 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 20-03-2017 30.10 0.00 0.61 3.57 10.60 47.67 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 20-03-2017 31.07 -0.26 11.68 11.72 24.88 26.66 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 20-03-2017 805.07 -0.16 4.77 9.68 23.82 60.99 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 20-03-2017 193.33 0.05 4.74     1.68 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 20-03-2017 104.08 0.02 5.24     3.84 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.86 3.70 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 15-02-2017 1,147.50 0.82 3.23 14.33 25.78 14.75 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-03-2017 24.69 2.11 5.61 -4.33 5.98 115.79 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 5.06 13.39 26.32 5.00 Tygodniowa USD .csv
Legg Mason Strateg 20-03-2017 218.76 -0.05 -3.05 -12.40 -5.13 -20.09 Dzienna PLN .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47 0.47 1.21 4.37 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 28-02-2017 48.55 1.49 8.21 12.52 34.70 385.52 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 23-03-2017 26.22 -0.46 6.21 4.36 13.53 177.26 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 23-03-2017 100.79 -0.45 7.07 0.48 8.23 0.61 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 23-03-2017 16.80 -1.18 8.14 21.26 30.77 78.95 Dzienna PLN .csv
Europejski** 23-03-2017 5.41 -0.55 3.82 3.23 20.35 -42.74 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 28-02-2017 1,197.41 0.19 3.47 15.18   19.74 Miesięczna PLN .csv

 

Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.