Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 17-11-2017 86.54 -1.13 11.88 -1.63 3.52 -14.49 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-10-2017 14.07 -1.22 25.22 23.02 56.63 40.66 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 17-11-2017 124.30 -0.50 6.10 14.83 47.29 23.06 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 17-11-2017 81.49 -0.90 10.81 1.85 -1.26 -18.58 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 17-11-2017 61.82 -0.71 6.72 -4.44 -1.04 -38.18 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-10-2017 34.91 -0.71 12.41 22.03 44.81 249.10 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 15-11-2017 37.16 -1.38 24.82 9.65 17.22 12.74 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 15-11-2017 26.77 -1.48 31.68 32.17 33.36 65.49 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 15-11-2017 1,042.24 -0.27 11.57 9.21 40.01 38.40 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 15-11-2017 110.15 -0.42 15.46     8.52 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 15-11-2017 839.64 -0.12 7.41 7.97 30.19 48.17 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 15-11-2017 136.85 -0.06 11.94 11.06 36.72 36.76 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 15-11-2017 399.43 -0.93 23.93 3.75 22.15 -7.73 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   0.77 5.51 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-11-2017 39.99 1.90 26.47 1.55 18.99 218.74 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 15-11-2017 53.44 -1.11 13.15 11.03 31.50 -49.20 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 15-11-2017 218.87 -0.67 3.38 18.46   46.54 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 15-11-2017 100.22 -0.23 5.34 -18.45 -29.99 -32.01 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 17-11-2017 79.69 -0.28 1.89 11.24 0.13 -21.00 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 15-11-2017 340.60 -0.80 31.49 18.52 28.40 97.69 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 15-11-2017 233.44 -0.82 25.28 11.10 31.51 44.29 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 15-11-2017 21.42 0.05 3.98 2.88   10.87 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 15-11-2017 32.03 -0.34 10.22 3.56 14.15 50.38 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 15-11-2017 807.17 0.11 -0.02 11.09   22.91 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 15-11-2017 190.25 -0.09 4.91 10.43   23.51 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 15-11-2017 110.68 -0.09 5.90     10.53 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 15-11-2017 133.95 -0.09 3.30 2.34 16.39 15.33 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-11-2017 16.06 0.11 0.87 -0.09 2.85 51.10 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 15-11-2017 175.98 -0.43 5.89 10.21 27.09 51.13 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 15-11-2017 298.13 0.04 4.29 5.96   13.92 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-10-2017 49.85 0.65 3.49 6.39 20.18 398.50 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 17-11-2017 107.65 0.05 -0.59 -5.63 -2.35 6.90 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 17-11-2017 19.45 -0.15 0.83 -1.37 0.57 104.74 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 17-11-2017 13.86 0.00 1.39 3.59 10.00 38.60 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 15-11-2017 30.20 0.00 0.54 2.45 8.03 48.15 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 15-11-2017 31.61 -0.78 15.24 5.83 17.82 28.86 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 15-11-2017 813.83 0.00 1.66 5.62 23.40 62.75 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 15-11-2017 197.43 -0.20 6.54     3.84 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 15-11-2017 106.08 -0.20 6.15     5.84 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 15-11-2017 222.54 -0.91 6.68 -10.35 -0.77 -18.71 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.65 0.89 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 27-10-2017 1,173.99 17.40 3.22 4.87 22.00 17.40 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-11-2017 25.89 0.86 10.69 1.06 9.43 126.26 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 2.56 10.44 17.36 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   -0.38 1.49 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-10-2017 50.53 0.16 9.40 11.38 31.49 405.28 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 17-11-2017 26.82 -0.15 9.96 5.38 12.41 182.32 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 17-11-2017 98.36 -0.69 5.64 -2.61 1.71 -2.27 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 17-11-2017 15.93 -0.69 -6.24 3.91 19.68 67.68 Dzienna PLN .csv
Europejski** 17-11-2017 5.41 0.19   1.88 15.60 -43.05 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-10-2017 1,226.43 0.51 3.59 10.00   22.64 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A., z dniem 13 września 2017 r. ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w części dotyczącej nazwy firmy z „BPH” na „z dniem 13 września 2017 r.:
BPH Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian