• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     04-11-2022

     Co z odszkodowaniem po wybuchu hulajnogi elektrycznej?

     Jak pokazał wypadek w jednej z warszawskich kamienic, hulajnogi elektryczne mogą wybuchać i powodować olbrzymie szkody. Co na to ubezpieczyciele?

     O wypadkach związanych z hulajnogami elektrycznymi mówiło się do tej pory w kontekście potrąceń i kontuzji, które kierujący odnoszą po upadkach. Niedawny wybuch urządzenia w mieszkaniu na Mokotowie udowadnia, że wypadki podczas jazdy nie wyczerpują listy szkód związanych z posiadaniem hulajnogi. Eksplozja poważnie naruszyła konstrukcję drzwi, wyrwała okna i kawałek zewnętrznej ściany bloku mieszkalnego. Czy tak niestandardowa szkoda kwalifikuje się do likwidacji w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania?

     – Branża ubezpieczeniowa nie działa w próżni i musi reagować na zmienne trendy i pojawiające się nowości. Hulajnogi elektryczne, podobnie jak np. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, upowszechniły się w ostatnich latach i utworzyły nową kategorią przedmiotów, które ich właściciele chcą chronić polisą. Jednocześnie mamy do czynienia z nieznanymi jeszcze kilka lat temu szkodami, czego najlepszym dowodem jest wybuch hulajnogi w warszawskim mieszkaniu. Choć o takich zdarzeniach do tej pory nie słyszeliśmy lub dochodziło do nich rzadko, to straty można pokryć z ubezpieczenia – ocenia Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

     Wybuch to „inne zdarzenie losowe”

     Ubezpieczenie nieruchomości polega na objęciu ochroną domu lub mieszkania wraz z przynależącymi do niego obiektami (np. garażem czy piwnicą) oraz wyposażeniem, które nosi nazwę ruchomości domowych. Właściciel dostanie odszkodowanie, jeżeli ubezpieczone mienie ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie z przyczyn, które uzgodnił z ubezpieczycielem podczas zakupu polisy. Podstawowy zakres ochrony obejmuje zazwyczaj szkody spowodowane ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Zależy to od ubezpieczyciela, ale mogą się do nich zaliczać również straty poniesione wskutek wybuchu.

     Trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie nie zadziała, jeżeli do eksplozji dojdzie w związku z przechowywaniem materiałów wybuchowych, działaniami wojennymi, aktami terroru czy zamieszkami. Te warunki nie dotyczą jednak prawidłowego przechowywania hulajnogi elektrycznej, dlatego jej samoczynny i niespowodowany umyślnym działaniem wybuch nie wyklucza z reguły odszkodowania za powstałą szkodę – tłumaczy Andrzej Paduszyński z Compensy.

     Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu kwotę równą wartości zniszczeń – górną granicą odszkodowania są tzw. sumy ubezpieczenia. To kwoty, które właściciel mienia podaje przy zakupie polisy – osobno dotyczą nieruchomości i jej stałych elementów oraz znajdujących się w domu przedmiotów.

     A jeśli eksplozja zniszczy czyjąś własność?

     Siła wybuchu może być tak duża, że zniszczy zarówno własność ubezpieczonego posiadacza hulajnogi, jak i mienie należące do kogoś innego. Szkoda polegająca na uszkodzeniu elewacji oznacza straty np. spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Nie da się także wykluczyć, że eksplozja uszkodzi własność sąsiadów. Zgodnie z kodeksem cywilnym finansowy obowiązek naprawienia tych szkód spoczywa na właścicielu hulajnogi.

     W takiej sytuacji zadziała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Ochrona polega na tym, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność za zdarzenie i rekompensuje poszkodowanym poniesione straty – mówi Andrzej Paduszyński z Compensy.

     Ubezpieczyciel podaje, że używanie tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), do których zalicza się hulajnoga elektryczna, należy do wymienionych z nazwy czynności, które kwalifikują się do objęcia ochroną w ramach polisy. Co ważne, używanie hulajnogi oznacza jazdę na niej oraz przechowywanie jej.

     Źródło: Compensa TU SA Vienna Insurance Group

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large