• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      wróć


      Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór – Onkopensa

      • Innowacyjne podejście do ubezpieczenia rodziny
      • Klauzula dodatkowa dla Klientów wykupujących ochronę w ramach Compensa Rodzina, NNW oraz ubezpieczeń rolnych
      • Rezygnacja ze skomplikowanej oceny ryzyka medycznego
      • Proste zasady wypłaty świadczenia

      Zgodnie z opublikowanym 2 lutego 2018 roku raportem NIK, do 2025 roku nowotwory złośliwe będą główną przyczyną zgonów w Polsce. Co czwarty z nas w swoim życiu zachoruje na nowotwór złośliwy. Bazując na tych bijących na alarm statystykach, Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Ubezpieczenie Onkopensa to specjalna oferta dedykowana dla klientów, którzy wykupują ochronę w ramach jednego z trzech produktów: Compensa Rodzina, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie rolne.

      W ramach ubezpieczenia Compensa gwarantuje wypłatę odpowiednio 50, 100 lub 150 tysięcy złotych, w zależności od wybranej przez klienta sumy ubezpieczenia. Warunkiem wypłaty jest zdiagnozowanie u ubezpieczonego nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, potwierdzone badaniem histopatologicznym.

      Onkopensa w ramach Compensa Rodzina/Ubezpieczenie Rolne
      W ramach jednej składki ochroną mogą zostać objęci pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym: małżonkowie/partnerzy w wieku od 18 do 50 lat oraz ich niezamężne dzieci, własne lub przysposobione bez względu na ich liczbę w wieku do 18 lat. Małżonkowie/partnerzy mogą kontynuować ochronę do ukończenia 55 lat, a dzieci do ukończenia 26 lat, jeżeli się uczą.

      Onkopensa w ramach NNW
      Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób indywidualnych w wieku 18-60 lat. Każda osoba spełniająca warunki wiekowe może kontynuować ochronę w ramach polisy do 65-ego roku życia. Okres ubezpieczenia to jeden rok z możliwością automatycznego przedłużenia ochrony, a Klient otrzymuje od nas 5-letnią gwarancję utrzymania składki ubezpieczeniowej odpowiedniej do wieku, w którym zakupił polisę.

      Zaletą ubezpieczenia jest możliwość objęcia ochroną po złożeniu jednego, krótkiego oświadczenia. Ubezpieczyciel nie wymaga od klienta wypełnienia ankiet o stanie zdrowia ani poddawania się dodatkowym badaniom. Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, u której nie zdiagnozowano wskazanych w oświadczeniu chorób.

      Szybka i bardzo prosta jest również forma zawarcia ubezpieczenia. Polisę z klauzulą „Onkopensa” można wystawić za pośrednictwem portalu sprzedażowego Compensy bez konieczności konsultacji z centralą.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large