• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Compensa z najniższym wskaźnikiem skarg klientów

     Analiza Raportu Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg zgłoszonych na ubezpieczycieli w pierwszym kwartale 2015 roku wykazała, że najlepsze notowania uzyskała pod tym względem Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Dzięki wprowadzeniu przyjaznych klientom, nowoczesnych rozwiązań w zakresie likwidacji szkód, na firmę wpłynęło w tym okresie o 30% mniej skarg niż przed rokiem.

     Zestawienie objęło krajowe zakłady ubezpieczeń, które co najmniej połowę składki pozyskują z ubezpieczeń komunikacyjnych*. Z obowiązkowego ubezpieczenia OC i Autocasco pochodzi większość składki na rynku majątkowym i jak wynika z raportu Rzecznika Ubezpieczonych, klienci najczęściej skarżą właśnie na te polisy**.

     Za materiał wyjściowy do przygotowania analizy posłużył współczynnik udziału skarg do całościowego udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Z wynikiem 56% Compensa okazała się bezkonkurencyjna, odnotowując blisko dwukrotnie mniej skarg w porównaniu do jej udziału w rynku. Współczynnik skarg poniżej 100% oznacza, że na firmę skarży się mniej klientów, niż wynikałoby to z mierzonego wartością składki udziału w rynku.

     Na drugim końcu skali znalazły się zakłady ubezpieczeń, które odnotowały wskaźniki na poziomie  ok. 200% i powyżej, tj. dwukrotnie więcej skarg w porównaniu do udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.   

     Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nieustannie zwiększa jakość swoich usług, o czym świadczą obecne statystyki. Liczba skarg zgłoszonych na ubezpieczyciela w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła 87, natomiast w analogicznym okresie 2014 roku do Rzecznika Ubezpieczonych na Compensę wpłynęły łącznie 123 zażalenia.

     Podnoszenie standardu usług to kluczowy element naszych działań. Wprowadzamy rozwiązania, dzięki którym proces likwidacji szkody komunikacyjnej przebiega bardzo sprawnie i pozwala zmniejszyć czas oczekiwania na odszkodowanie do zaledwie kilku dni. Obecne statystyki potwierdzają, że podejmowane przez nas działania cieszą się uznaniem klientów – podkreśla Tomasz Borowski, Rzecznik Prasowy Compensy.

     * Ranking opracowany na podstawie danych z Raportu Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg zgłoszonych w 1kw. 2015 roku oraz Biuletynu Kwartalnego Komisji Nadzoru Finansowego za 4kw. 2014. zawierający zestawienie krajowych towarzystw ubezpieczeń Działu II, które co najmniej 50% składki przypisanej brutto pozyskują z ubezpieczeń komunikacyjnych.

     ** 1906 z 2952 skarg zgłoszonych do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych. Źródło: Raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg zgłoszonych w 1kw. 2015

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large