• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Członkowie zarządów Compensa Życie, Compensa Majątek oraz InterRisk powołani na kolejną trzyletnią kadencję

      Na posiedzeniach w dniach 18-19 grudnia 2018 r. Rady Nadzorcze spółek Compensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG oraz InterRisk TU S.A. VIG jednogłośnie zadecydowały o przedłużeniu mandatów wszystkim członkom zarządów na kolejną trzyletnią kadencję kończącą się w roku 2022, tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww. spółek, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe za rok 2021.

      Składy zarządów spółek Compensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG oraz InterRisk TU S.A. VIG pozostają bez zmian:

      Compensa TU S.A. VIG:

      Artur Borowiński – Prezes Zarządu

      Ireneusz Arczewski

      Rafał Mosionek

      Jarosław Szwajgier

      Compensa TU na Życie S.A. VIG:

      Artur Borowiński – Prezes Zarządu

      Ireneusz Arczewski

      Rafał Mosionek

      Piotr Tański

      InterRisk TU S.A. VIG:

      Piotr Narloch – Prezes Zarządu

      Józef Winiarski

      Katarzyna Grześkowiak

      Daniel Kaliszuk

      Martin Stenitzer

      Włodzimierz Wasiak

      – VIG od lat jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych na polskim rynku. Czerpiąc z potencjału wielu marek Grupa VIG w Polsce prowadzi działalność w oparciu o kilka spółek ubezpieczeniowych w celu dywersyfikacji strategii działania, podejścia rynkowego oraz oferowanych produktów. Ponieważ zrównoważony rozwój wymaga stabilnego zarządzania, przedłużyliśmy mandaty kierownictwa obu spółek Compensa oraz InterRisk w aktualnym składzie. Rady Nadzorcze doceniają wysiłki Zarządów w realizacji strategicznych celów Grupy, które zakładają wzmocnienie pozycji VIG na polskim rynku ubezpieczeniowym. Wszystkim Członkom Zarządów życzę dalszej determinacji i motywacji do osiągnięcia założonych celów biznesowych. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      **

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający silne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Kontakt dla mediów:

      Tomasz Borowski

      tel. (22) 501 60 38

      e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large