• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Dwucyfrowy przyrost składki z tytułu ub. majątkowych głównym czynnikiem wzrostu rentowności Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r.

      Prawie 2 mld PLN składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych z wysoce satysfakcjonującą dynamiką ub. komunikacyjnych.

      Składka przypisana brutto zebrana przez majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r. wzrosła o 12,5% r/r, by osiągnąć 1 939,7 mln PLN, co pozwoliło VIG na zwiększenie udziału w rynku do 6,5%. Compensa Majątek odnotowała przypis składki rzędu 1 150,1 mln PLN, którego to dynamika w wysokości 14,5% r/r umiejscawia spółkę pośród rynkowych liderów wzrostu. InterRisk ze znaczącym przyrostem składki o 9,6% r/r zebrał 789,6 mln PLN. Obie spółki majątkowe kontynuują rozwój portfela ub. komunikacyjnych (+14,8% r/r), w szczególności uzyskując wysoce satysfakcjonującą, łącznie prawie osiemnastoprocentową dynamikę w auto casco.

      Stabilny przypis z biznesu ze składką regularną i malejąca sprzedaż produktów na życie ze składką jednorazową

      Analogicznie do trendu spadkowego na rynku, po 3 kwartałach 2018 r. spółki życiowe VIG Polska zebrały r/r niższą składkę, która wyniosła 857,3 mln PLN. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych VIG Polska zdołała utrzymać mniej więcej stabilny przypis z tytułu ub. na życie ze składką regularną. Compensa Życie odnotowała składkę na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku tj. 618,4 mln PLN dzięki rosnącej sprzedaży produktów życiowych z portfela dawnej Polisa-Życie TU S.A. VIG.

      Poprawa wyniku finansowego brutto (wg MSSF) dzięki ub. majątkowym

      Łączny zysk brutto (wg MSSF) Vienna Insurance Group w Polsce zwiększył się w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim do poziomu 136,2 mln PLN. Pomimo nowych obciążeń regulacyjnych biznes majątkowy poprawił swoją rentowność i wygenerował zdecydowaną większość wyniku Grupy w Polsce. Compensa Majątek zwiększyła zysk r/r do 67,2 mln PLN, podczas gdy wynik InterRisk ustabilizował się na poziomie 45 mln PLN. Rosnąca rentowność biznesu majątkowego VIG Polska widoczna jest w obniżeniu łącznego wskaźnika zespolonego netto do poziomu 91,8% – jednego z najlepszych wyników na rynku. Wynik finansowy brutto spółek życiowych VIG Polska pozostaje dodatni i wyniósł 24 mln PLN.

      – Pomimo, iż trudna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń na życie nie sprzyja rozwojowi, VIG w Polsce stara się utrzymać wysokie tempo wzrostu kluczowej działalności oraz rentowności prowadzonego biznesu. Z satysfakcją zauważam, że lepsza niż rynkowa dynamika wzrostu składki z działu II pozwala VIG Polska na zwiększanie swojego udziału w tym rynku. W biznesie życiowym dobrym prognostykiem na przyszłość jest rosnąca sprzedaż produktów grupowych w Compensa Życie o 8% r/r. Co więcej, wszystkie spółki z Grupy skupiają się na poprawie jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, takich jak nowe narzędzie sprzedażowe w Vienna Life, wykorzystujące jedynie podpis elektroniczny czy likwidacja szkód za pomocą smartfona w Compensie i InterRisku. VIG rozwija również komercyjne struktury assistance w Polsce, aby stać się dostawcą pierwszego wyboru w tym obiecującym biznesie. Szczerze wierzę, że wszystko to przybliża VIG w Polsce do osiągniecia strategicznego celu, jakim jest 10% udział w rynku. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large