• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      wróć


      Franz Fuchs przekazuje prezesurę w Compensie Arturowi Borowińskiemu

      Po 10 latach zarządzania spółkami Compensa Życie i Compensa Majątek z dniem 1 maja 2014 roku Franz Fuchs obejmie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, przekazując obowiązki prezesa zarządu Arturowi Borowińskiemu.

      W czasie prezesury Franza Fuchsa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group przeszły gruntowną przemianę i stały się wiodącymi towarzystwami ubezpieczeń, które dostarczają klientom nowoczesnych produktów, a partnerom sprzedażowym – innowacyjnych rozwiązań i narzędzi IT. Z firmy, która w 2003 roku odnotowała blisko 90 mln zł straty, Compensa stała się benchmarkiem w zakresie długofalowego wzrostu i rentowności. W ciągu 10 lat składka przypisana brutto obu spółek wzrosła do poziomu 1,6 mld zł, tj. o ponad 400%. Łączny zysk Compensa w 2013 roku osiągnął rekordowy poziom 125 mln zł.

      W 2013 roku Compensa Majątek odnotowała doskonały wynik finansowy brutto w kwocie 98,6 mln zł oraz najniższy w historii wskaźnik zespolony brutto na poziomie 93,9%. Jednocześnie spółka wzrosła dwukrotnie szybciej od rynku w rentownym segmencie pozakomunikacyjnym, gdzie o 25% zwiększyła składkę z ubezpieczeń indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Pod kierownictwem Franza Fuchsa Compensa Życie znacznie zwiększyła swój udział w rynku ubezpieczeń ze składką regularną oraz wypracowała korzystną pozycję w grupowych ubezpieczeniach na życie. W roku 2013 spółka życiowa zebrała składkę w wysokości 578 mln zł i osiągnęła zysk brutto na poziomie 25,7 mln zł.

      Dokonania Franza Fuchsa zyskały uznanie na polskim rynku ubezpieczeniowym. Prezes Compensy z sukcesem sfinalizował 8 akwizycji i przeprowadził wiele pionierskich projektów operacyjnych. W wyniku jego aktywności VIG może się obecnie pochwalić łączną składką przypisaną brutto w wysokości 4,8 mld zł i wysoką 3. pozycją rynkową. Od 2003 roku liczba spółek ubezpieczeniowych Vienna Insurance Group w Polsce wzrosła z dwóch do sześciu. Obecnie VIG w Polsce reprezentują: Compensa, Compensa Życie, Benefia, Benefia Życie, InterRisk i Polisa-Życie. Finalizacja przejęcia Skandii-Życie oczekuje na akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.

      Sukcesy Franza Fuchsa zostały docenione również przez środowiska biznesowe, w tym Polski Klub Biznesu, który nagrodził go tytułem Honorowego Ambasadora Polskiego Biznesu.

      – Franz Fuchs jest doskonałym menedżerem i ekspertem ubezpieczeniowym, który nie tylko zbudował silną pozycję rynkową spółek Compensa, ale również z sukcesem wprowadził Grupę VIG do grona 3 największych graczy na polskim rynku ubezpieczeń. Zarząd Vienna Insurance Group docenia wybitne osiągnięcia Franza Fuchsa i liczy na jego dalsze zaangażowanie w działalność Grupy w Polsce komentuje Peter Hagen, Prezes Vienna Insurance Group.

      Obok obecnie pełnionych funkcji jako członek zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialny za rynek rumuński i nadbałtycki, Franz Fuchs będzie nadal nadzorował działalność VIG w Polsce na stanowisku Dyrektora Generalnego Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o. Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła Franza Fuchsa na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej obu spółek Compensa. Jednocześnie Peter Hagen, obecny przewodniczący rady nadzorczej i prezes zarządu Vienna Insurance Group, zasiądzie w radzie nadzorczej na stanowisku zastępcy przewodniczącego.

      Nowo powołany prezes Compensy zacznie pełnić swoje obowiązki z dniem 1 maja 2014. Artur Borowiński posiada duże, międzynarodowe doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. W ramach struktur Vienna Insurance Group pracuje od ponad 13 lat. W 2000 roku dołączył do Compensy, gdzie awansował od stanowiska analityka finansowego, poprzez zastępcę dyrektora controlingu, do dyrektora biura reasekuracji. W latach 2007-2011 z powodzeniem rozszerzył zakres swoich kompetencji menedżerskich pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego PZM TU S.A. Vienna Insurance Group.

      Wraz z nominacją do rady nadzorczej spółek VIG w Rumunii w 2010 roku Artur Borowiński kontynuował pracę w branży ubezpieczeniowej poza granicami kraju. W 2011 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki Omniasig S.A. Vienna Insurance Group, gdzie z powodzeniem przeprowadził fuzję z BCR Asigurari, tworząc największą firmę ubezpieczeniową na lokalnym rynku.

      Na stanowisku prezesa zarządu Compensy Życie i Majątek Artur Borowiński będzie odpowiedzialny za likwidację szkód, compliance, zarządzanie ryzykiem i projektami, aktuariat oraz audyt wewnętrzny. Ponadto będzie nadzorował departament prawny, kadry i administrację. Nowy prezes Compensy zostanie równocześnie powołany do zarządu VIG Polska Sp. z o.o., firmy serwisowej, której zarząd skupia prezesów wszystkich spółek VIG w Polsce.

      – Artur Borowiński posiada nie tylko dużą wiedzę ubezpieczeniową, ale również szerokie doświadczenie w strukturach Vienna Insurance Group, które zdobywał pracując dla 8 spółek VIG w Polsce i za granicą. Doskonale poznał strategię Grupy i zaznajomił się z jej kulturą korporacyjną. Artur Borowiński dowiódł, że jest doświadczonym menedżerem i liderem, który z sukcesem przeprowadził wiele złożonych projektów. Jestem w pełni przekonany, że pod kierownictwem Artura Borowińskiego nasza firma będzie się dalej rozwijać zgodnie z oczekiwaniami akcjonariuszy mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group Polska.

      Wraz z powołaniem Artura Borowińskiego na funkcję prezesa, rada nadzorcza zdecydowała o nominacji Wolfganga Stockmeyera do zarządu spółki Compensa Życie. Obecny prezes Benefii Życie i członek zarządu Compensy Majątek odpowiada za projekt połączenia Compensy Życie i Benefii Życie, który ma zostać sfinalizowany jeszcze w 2014 roku.

      Skład Zarządu Compensa TU na Życie S.A. VIG od dnia 1 maja 2014:

      Artur Borowiński Prezes Zarządu

      Ireneusz Arczewski

      Wolfgang Stockmeyer

      Piotr Tański

      Grzegorz Liszka

      Skład Zarządu Compensa TU S.A. VIG od 1 maja 2014:

      Artur Borowiński Prezes Zarządu

      Ireneusz Arczewski

      Wolfgang Stockmeyer

      Jarosław Szwajgier

      Michał Gomowski

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large