• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Nowy UFK VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible w ofercie Compensy

      Od 1 listopada 2022 roku w ofercie Compensy pojawił się nowy Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zarządzany przez VIG / C-QUDARAT TFI. Fundusz dostępny jest dla klientów zainteresowanych produktami ubezpieczeniowymi Compensa z elementem inwestycyjnym oraz dla klientów posiadających już ubezpieczenia z UFK w Compensie.

      UFK VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, rynek pieniężny, jednostki uczestnictwa oraz instrumenty pochodne.
      UFK wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe, które chciałyby zdywersyfikować swój portfel inwestycji o segment funduszy inwestujących na rynkach międzynarodowych, akceptujących
      wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału.

      Pobierz regulamin UFK VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible.

      Zarządzającym funduszami jest VIG / C-QUDARAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które powstało jako joint venture dwóch doświadczonych podmiotów na rynku finansowym: Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment Group. Vienna Insurance Group to wiodący w Europie Środkowo-Wschodniej austriacki koncern ubezpieczeniowy z 50 spółkami w 25 krajach. C-Quadrat Investment Group to austriacka grupa inwestycyjna zajmująca się zarzadzaniem aktywami, założona w Wiedniu w 1991 r. Działa w ponad 20 krajach w Europie i Azji, zarządzając aktywami o wartości 7 mld EUR. VIG / C-QUADRAT TFI SA posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wydane w dniu 20.08.2021, nr DFF.4020.1.56.2020.JG. Więcej o VIG / C-QUADART TFI na www.vigcq-tfi.pl.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large