• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia oferowane opatrzone znakiem towarowym Benefia

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia

     Ubezpieczenia opatrzone znakiem towarowym Benefii

     OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Dealerski obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Dealerski obowiązujących od 1 sierpnia 2018
     Aneks nr 2 do AC Pakiet Dealerski_Klauzula nr 2_Ubezpieczenie utraty zniżki

     OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Dealerski obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do  OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Dealerski
     Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Dealerski
     Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Dealerski

     OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Perfect obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Perfect obowiązujące do 31 lipca 2018

     Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Perfect
     Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Perfect
     Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Pakiet Perfect

     OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Program Serwis obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Program Serwis obowiązujących od 1 sierpnia 2018
     Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC)
     Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC)
     Aneks nr 4 do AC Program Serwis_Klauzula nr3_Ubezpieczenie utraty zniżki

     OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Program Serwis obowiązujące do 31 lipca 2018

     Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Program Serwis
     Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Program Serwis
     Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) – Program Serwis

     OWU Medical Assistance obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Medical Assistance obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU Medical Assistance
     Aneks nr 2 do OWU Medical Assistance
     Aneks nr 3 do OWU Medical Assistance

     OWU Assistance Prawny obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Assistance Prawny obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU Assistance Prawny
     Aneks nr 2 do OWU Assistance Prawny

     OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS” – Pakiet Perfect obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     Aneks nr 1 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS” obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     Aneks nr 2 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS” obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS” – Pakiet Perfect obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS” – Pakiet Perfect
     Aneks nr 2 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS” – Pakiet Perfect
     Aneks nr 3 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS” – Pakiet Perfect

     OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance Benefia SOS” obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance Benefia SOS” obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS”
     Aneks nr 2 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS”
     Aneks nr 3 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS”
     Aneks nr 4 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży – Assistance „Benefia SOS”

     OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
     Aneks nr 1 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
     Aneks nr 2 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
     Aneks nr 3 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)

     OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – Pakiet Perfect obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – Pakiet Perfect obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – Pakiet Perfect
     Aneks nr 2 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – Pakiet Perfect
     Aneks nr 3 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – Pakiet Perfect

     OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego obowiązującego do 31 lipca 2018
     Aneks nr 2 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
     Aneks nr 3 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

     OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów
     Aneks nr 2 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów
     Aneks nr 3 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów

     OWU Płatności Składki obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Płatności Składki obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU Płatności Składki
     Aneks nr 2 do OWU Płatności Składki 
     Aneks nr 3 do OWU Płatności Składki

     OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta obowiązujące od 1 sierpnia 2018
     OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta obowiązujące do 31 lipca 2018
     Aneks nr 1 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta
     Aneks nr 2 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta
     Aneks nr 3 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta

     OWU Auto Casco dla Klientów PKO BP S.A. od 15.06.2020
     OWU Auto Casco dla Klientów PKO BP S.A. do 14.06.2020
     OWU NNW dla Klientów PKO BP S.A.
     OWU Zielona Karta dla Klientów PKO BP S.A.

     OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
     Aneks nr 1 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
     Aneks nr 2 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
     Załącznik nr 1 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance

     OWU nieruchomości w trakcie budowy
     Aneks nr 1 OWU nieruchomości w trakcie budowy
     Aneks nr 2 OWU nieruchomości w trakcie budowy
     Załącznik nr 1 OWU nieruchomości w trakcie budowy

     OWU Benefia Voyage
     OWU Pakiet Voyage – nieaktualne

     OWU Benefia Rodzina II
     Aneks nr 1 do OWU Benefia Rodzina II

     OWU AC pojazdów samochodowych dla Klientów Getin Noble Bank S.A.
     OWU Assistance pojazdów samochodowych dla Klientów Getin Noble Bank S.A.
     OWU NNW Kierowcy i Pasażerów pojazdów samochodowych dla Klientów Getin Noble Bank S.A.
     OWU Szyb Pojazdu dla Klientów Getin Noble Bank S.A.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large