• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Powrót VIG Polska na ścieżkę wzrostu po 2kw. 2016r.

      1,8 mld zł składki przypisanej brutto Wynik finansowy brutto w wysokości 54 mln zł 8% wzrost w ubezpieczeniach komunikacyjnyc.

      Majątkowe spółki VIG w Polsce po 2 kwartałach 2016r.

      Po 2 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1019 mln zł, tj. o 4% więcej niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 585 mln zł, InterRisk zebrał 434 mln zł. Poprawę dynamiki składki spółek majątkowych VIG Polska udało się osiągnąć m.in. poprzez uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie łącznie odnotowano ponad 8% wzrost wyniku r/r. Obydwie spółki majątkowe konsekwentnie realizowały strategię selektywnego wzrostu, osiągając r/r bardzo dobre rezultaty w kluczowych obszarach biznesowych, takich jak ubezpieczenia casco w InterRisku (+24%) czy ubezpieczenia majątkowe w Compensie (+13%).

      Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 35,2 mln. InterRisk wypracował zysk w wysokości 20,5 mln PLN. Compensa odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 14,7 mln zł. Pogorszenie wyników finansowych brutto spółek majątkowych r/r było spowodowane spadkiem rentowności lokat w wyniku utrzymującego się od ponad roku niskiego poziomu stóp procentowych.

      Życiowe spółki VIG w Polsce po 2 kwartałach 2016r.

      Po 2 kwartałach 2016r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 823 mln zł. Największą składkę w wysokości 429 mln zł zanotowała Skandia Życie, Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie blisko 238 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła 156 mln zł. Skandia i Polisa-Życie powiększyły swoje portfele odpowiednio o 11,7% i 14,3%. Polisa-Życie odnotowała doskonały, blisko 13% wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych ze składką regularną głównie dzięki rozwojowi biznesu grupowego spółki.

      Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 2 kwartałach 2016r. wyniósł 19,1 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 11,9 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 6,3 mln zł i 1,0 mln zł zysku.

      W pierwszej połowie roku spółkom majątkowym grupy VIG Polska udało się przezwyciężyć negatywne trendy sprzedażowe w biznesie komunikacyjnym. Zakończenie na rynku majątkowym trwającej lata wojny cenowej stwarza nowe perspektywy na osiągnięcie silnego wzrostu na koniec bieżącego roku. W biznesie życiowym z satysfakcją obserwujemy dynamiczny wzrost składki Skandii i Polisy-Życie, osiągnięty pomimo niekorzystnego wpływu otoczenia rynkowego. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      Vienna Insurance Group Polska po 2 kwartałach 2016r. (mln PLN):

       

       

      Składka przypisana brutto

      Wynik finansowy brutto (MSSF)

      2kw. 2015

      2kw. 2016

      Zmiana

      (%)

      2kw. 2015

      2kw. 2016

      Zmiana
      (mln PLN)

      Compensa Majątek

      545,3

      585,3

      7,3%

      45,0

      14,7

      -30,3

      InterRisk

      433,6

      433,7

      0,0%

      42,9

      20,5

      -22,4

      Compensa Życie

      328,5

      237,9

      -27,6%

      10,9

      11,9

       1,0

      Polisa

      136,5

      156,0

      14,3%

      5,1

      6,3

      1,1

      Skandia

      384,0

      429,1

      11,7%

      4,0

      1,0

      -3,1

      VIG Polska Majątek

      978,9

      1019,0

      4,1%

      87,9

      35,2

      -52,7

      VIG Polska Życie

      849,1

      823,1

      -3,1%

      20,0

      19,1

      -0,9

      VIG POLSKA

      1828,0

      1842,1

      0,8%

      107,9

      54,3

      -53,6

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Kontakt dla mediów:

      Tomasz Borowski

      tel. (22) 501 60 38

      e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large