• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Rzeczywisty poziom cen na rynku mieszkaniowym

      Zawirowania cenowe na rynku nieruchomości sprawiają, że nietrudno ubezpieczyć mieszkanie poniżej jego rzeczywistej wartości.

      Niedoubezpieczenie mieszkania

      – Pomiędzy ceną transakcyjną a realną wartością nabytego mieszkania nie zawsze da się postawić znak równości. A brak wiedzy na ten temat może doprowadzić do niedoubezpieczenia, a więc sytuacji, w której właściciel ubezpiecza swoją nieruchomość poniżej wartości rzeczywistej – mówi Anna Materny z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.  Aby tego uniknąć, należy tak dobrać polisę, aby ochrona pokrywała się z faktyczną wartością mieszkania. Jednak sumę ubezpieczenia zawsze określa posiadacz mienia, któremu w warunkach znacznych wahań cen na rynku może być trudno wskazać właściwą wartość nieruchomości. Jeśli w czasie objętym ochroną ubezpieczeniową właściciel mieszkania zorientuje się, że jest ono warte więcej niż pierwotnie zakładał, to w każdej chwili może zwiększyć sumę ubezpieczenia.

      Czym to grozi?

      Zagrożenie niedoubezpieczenia wiąże się przede wszystkim z zasadą proporcji, która może pojawić się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zgodnie z tą regułą przy szkodzie likwidator przelicza należne odszkodowanie według stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do wartości faktycznej mienia. Oznacza to, że rekompensata za szkodę może zostać pomniejszona o powyższe proporcje. – Wprowadzenie takiego zapisu ma zachęcać klientów do ubezpieczenia mieszkania do pełnej jego wartości, aby w razie szkody o dużym rozmiarze otrzymać odszkodowanie pozwalające na odtworzenie utraconego mienia – tłumaczy Anna Materny. Zasada proporcji może teoretycznie zostać uchylona. W warunkach umowy z ubezpieczycielem znajdują się bowiem zapisy informujące, że jeśli wartość nieruchomości w chwili zdarzenia różni się od sumy ubezpieczenia o (+/-) 20%, wówczas nie stosuje się zasady proporcji.

      Oszczędni z natury

      Jednak niedoubezpieczenie to często nie tyle wynik niedoszacowania, co świadoma decyzja właściciela nieruchomości. Zaniżanie sumy ubezpieczenia wiąże się z chęcią oszczędzenia i przekonaniem, że polisę warto mieć, ale niekoniecznie najdroższą, bo „i tak się nic nie stanie”. Polacy, jak twierdzi psycholog biznesu Jacek Santorski, niechętnie planują przyszłość i nie mają w zwyczaju się ubezpieczać. Dlatego ochrona ubezpieczeniowa postrzegana jest jako zbędny wydatek. Szczególnie przez kogoś, kto nigdy nie zgłaszał szkód do likwidacji. – Klienci przeważnie wybierają wariant ubezpieczenia z niższą składkę, tłumacząc to tym, że nic im nie grozi, a przecież nie są zamożni. W rzeczywistości to jest właśnie powód, dla którego powinni się ubezpieczyć. Odszkodowanie okazuje się ważne, gdy nie mamy oszczędności na tzw. czarną godzinę – mówi Anna Materny.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large