• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ubezpieczenia dla MSP. Co będzie ważne dla przedsiębiorców w 2018 roku?

     Szacuje się, że 40% majątku polskich firm jest nieubezpieczonych. W sektorze MSP ten odsetek może być jeszcze większy. Od firmowej polisy przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim gwarancji, że żadna szkoda nie zachwieje ich biznesem. Zakup polis w pakiecie, optymalizacja kosztów ochrony, rozwój ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony przed cyberryzykami – to główne trendy w ubezpieczeniach dla MSP w 2018 roku.

     Z opublikowanego pod koniec 2017 roku raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że 60% majątku polskich firm jest objętych ubezpieczeniami. Na tę statystykę można patrzeć dwojako – to wyraźnie ponad połowa, ale ten wynik oznacza też, że wciąż aż 40% majątku ogółu przedsiębiorstw pozostaje bez ochrony. Należy szacować, że w sektorze MSP – zdaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stanowi 99,8% wszystkich firm – odsetek niechronionego polisami majątku jest jeszcze większy.

     Badania potwierdzają, że polskie firmy boją się przede wszystkim porażki w biznesie, a priorytetem jest dla nich utrzymanie płynności finansowej. Dlatego ich ubezpieczeniowe oczekiwania sprowadzają się przede wszystkim do posiadania ochrony, która pozwoli przetrwać w sytuacji, która może zachwiać ich biznesem. Punktem wyjścia dla zakupu polisy jest zazwyczaj ochrona firmowego majątku, a następnie rozszerzanie zakresu o dostępne na rynku klauzule, zgodnie ze specyfiką prowadzonego biznesu – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

     Poniżej 4 najważniejsze trendy, które w 2018 roku będą charakteryzowały podejście przedsiębiorców z sektora MSP do ubezpieczeń.

     1) Ubezpieczenia kupowane w pakiecie

     Już teraz firmy z sektora MSP coraz częściej decydują się na zakup ubezpieczenia pakietowego i ten trend z pewnością utrzyma się w 2018 rok. To rozwiązanie jest wygodne dla klienta, ponieważ jedna umowa obejmuje kilka ryzyk – w szczególności ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, wandalizmu, powodzi czy zalania. Bardzo popularne od jakiegoś czasu jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, tzw. all risks. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w takim przypadku wszystkie zdarzenia z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

     3) Optymalizacja kosztów i wybór zakresu polisy

     Przedsiębiorcom zawsze zależy na tym, aby za ubezpieczenie płacić jak najmniej. To nie zmieni się w 2018 roku. Można za to spodziewać się, że wraz ze wzrostem świadomości ubezpieczeniowej sektora MSP, ubezpieczenia będą w coraz większym stopniu profilowane pod potrzeby właścicieli firm. Składka zależy od liczby ryzyk, które są włączane do ochrony, a także od sum ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń mienia i sum gwarancyjnych przy ubezpieczeniach OC. Aby zaoszczędzić, przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności określić, co i w jakim zakresie chce ubezpieczyć. Jeśli ochrona na określonym poziomie wystarczy, aby pokryć straty w najwyższym możliwym wymiarze, to oznacza, że dokładnie takiej ochrony potrzebuje.

     Sprowadza się to do wniosku, że właściciel firmy powinien zawrzeć w ubezpieczeniu tylko te ryzyka, które faktycznie mogą mu się przydać, a następnie przypisać do nich precyzyjnie określone sumy. Nie ma „złotego środka” pomiędzy ceną a zakresem ochrony, ponieważ elementy składające się na polisę są zawsze ważniejsze niż składka. W końcu to one określają szkody kwalifikujące się do likwidacji oraz wysokość potencjalnych odszkodowań – twierdzi Damian Andruszkiewicz z towarzystwa ubezpieczeń Compensa.

     3) Sektor MSP sięga po ubezpieczenia zdrowotne

     Mówiąc o ubezpieczeniach adresowanych do sektora MSP trzeba zauważyć, że rośnie znaczenie ubezpieczeń zdrowotnych. Wciąż najpopularniejszym w Polsce sposobem na korzystanie z tych polis jest ubezpieczenie grupowe. W ten sposób ubezpiecza się aż 1,6 mln Polaków, najczęściej w formie benefitu oferowanego przez pracodawcę. Jeszcze niedawno ubezpieczenie zdrowotne było przywilejem zarezerwowanym dla pracowników dużych firm i korporacji. Ubezpieczyciele zaczęli jednak bardziej elastycznie kształtować swoje oferty, dzięki czemu polisy zdrowotne są już dostępne również dla MSP oraz instytucji publicznych.

     4) Wzrost znaczenia ochrony od cyberzagrożeń

     W sektorze MSP znaczenia będą nabierały – już w najbliższych miesiącach, a na pewno w kolejnych latach – ubezpieczenia na wypadek tzw. cyberzagrożeń. Ma to związek zarówno z wciąż postępującym rozwojem technologii i wynikającymi z nich nowoczesnymi ryzykami, m.in. atakami hakerów, jak i ze zmianami w prawie. W maju 2018 roku wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wymusi na przedsiębiorcach stosowanie się do zaostrzonych przepisów, a kto nie spełni nowych wymogów, narazi się na kary.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large