• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     04-08-2021

     Ubezpieczenia mieszkań coraz częściej „wychodzą” z domu

     • W podstawowym zakresie ubezpieczenie mieszkania chroni właściciela nieruchomości (domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem) przed negatywnymi skutkami nieprzewidzianych sytuacji.
     • Jednak coraz częściej można objąć ochroną mienie, znajdujące się również poza ubezpieczonym mieszkaniem lub domem.
     • To np. należące do studentów przedmioty przechowywane w akademiku lub wynajmowanym mieszkaniu czy rzeczy skradzione wskutek rozboju.

     Ubezpieczenie nieruchomości zabezpiecza przed finansowymi skutkami szkód (np. działania ognia i innych zdarzeń losowych), do których dojdzie w domu lub mieszkaniu. Zakres ochrony obejmuje zarówno budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny w budownictwie wielorodzinnym, jak i przynależące do nich obiekty i pomieszczenia (m.in. garaż, piwnica). Ubezpieczyć można także wyposażenie nieruchomości, np. meble czy sprzęt RTV/AGD.

     – Standardem na rynku ubezpieczeniowym jest możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o kradzież mienia z objętej ochroną nieruchomości czy usługi domowego assistance, zapewniające wsparcie w nagłych wypadkach. Sytuacji, przed którymi dodatkowo można chronić się polisą, jest bardzo dużo, np. w naszym ubezpieczeniu Compensa Rodzina lista rozszerzeń liczy kilkanaście pozycji. Coraz częściej ochrona dotyczy szkód, do których dochodzi poza ubezpieczoną nieruchomością. Można to już nazwać trendem, że ochrona w ramach polisy mieszkaniowej w pewnym sensie „wychodzi” na zewnątrz – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

     Kiedy ubezpieczenie zadziała poza ubezpieczonym domem lub mieszkaniem? Trzy przykłady poniżej. 

     • Rzeczy studenta poza domem

     Ochrona przedmiotów należących do ubezpieczonej osoby (tzw. ruchomości domowe) przed zniszczeniem (np. w pożarze czy wskutek zalania) lub kradzieżą ogranicza się nieraz do rzeczy znajdujących się wyłącznie w objętej ochroną nieruchomości.

     Swoją własność można jednak chronić także z dala od domu. Na przykład niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają studentom do 26. roku życia ubezpieczenie przedmiotów znajdujących się w wynajmowanym na podstawie pisemnej umowy mieszkaniu, pokoju lub w akademiku. Ochrona mienia może dotyczyć zarówno zniszczenia w pożarze lub wskutek innych zdarzeń losowych, jak i utraty w wyniku kradzieży.

     – W naszym przypadku  ubezpieczamy  mienie studentów o wartości do 10 tys. zł. Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży jest odpowiedni poziom zabezpieczenia – wynajmowane mieszkanie lub pokój musi uniemożliwiać złodziejowi dostęp do mienia bez włamania. Oznacza to m.in. dobry stan techniczny drzwi i okien czy stosowanie co najmniej jednego, sprawnego zamka w drzwiach – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

     • Utrata przedmiotów w wyniku rozboju

     Mienie można ubezpieczyć od utraty i zniszczenia wskutek rozboju poza miejscem ubezpieczenia. Na liście przedmiotów, które można objąć ochroną znajdują się m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety, e-booki, aparaty fotograficzne czy rowery dziecięce. Ubezpieczyciel może również zwrócić koszty wyrobienia utraconych dokumentów, np. paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy legitymacji.

     • Wypadek poza domem

     Ubezpieczenie może obejmować również zdarzenia, do których dojdzie poza miejscem ubezpieczenia  (na całym świecie). W takiej sytuacji mogą przydać się dwa rodzaje polis: OC w życiu prywatnym oraz NNW.

     – OC w życiu prywatnym chroni posiadacza polisy przed finansowymi skutkami spowodowanego przez niego wypadku, w którym inna osoba dozna kontuzji lub zniszczeniu ulegnie jej własność. Dotyczy to m.in. zdarzeń powstałych wskutek jazdy na rowerze czy hulajnodze, prowadzenia wózka dziecięcego czy jazdy na wózku inwalidzkim, szkód wyrządzonych przez pozostające pod opieką ubezpieczonego dzieci lub zwierzęta czy w związku z uprawnianiem wszelkiego rodzaju sportów – tłumaczy Andrzej Paduszyński.

     Z kolei ubezpieczenie NNW zapewnia posiadaczowi ubezpieczenia wypłatę świadczenia, jeśli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Po wypadku i zakończonym leczeniu ustala się procent trwałego uszczerbku, który jest jednocześnie wskazaniem do określenia wysokości świadczenia. Polisa zapewnia też inne świadczenia, m.in. zwrot kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji, a w razie potrzeby nawet dostosowania wnętrza mieszkania lub domu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large