• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ubezpieczenia budowy i montażu

     Ubezpieczenie inwestycji budowlanej od wszelkich ryzyk (All Risk).

     • Ubezpieczenie obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody powodujące utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.
     • Konstrukcja ubezpieczenia w formule all risk co oznacza, że ochroną objęte są wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w mieniu (poza wyłączeniami zawartymi w OWU).

     Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem?

     Zakres ochrony

     Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy

     W ramach tej polisy, przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

     • roboty kontraktowe,
     • sprzęt,
     • wyposażenie,
     • zaplecze robót kontraktowych,
     • maszyny budowlane,
     • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
     • mienie otaczające.

     Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu

     W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk montażu przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

     • roboty kontraktowe,
     • instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu,
     • koszt montażu,
     • roboty budowlane związane z realizowanymi robotami montażowymi
     • sprzęt,
     • wyposażenie,
     • zaplecze robót kontraktowych,
     • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
     • mienie otaczające,
     • maszyny budowlane.

     Sprawdź inne ubezpieczenia dla firm

     Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

     Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

     • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
     • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
     • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.

     Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

     • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
     • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
     • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.
     transport

     Ubezpieczenia transportowe

     Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

     • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
     • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
     • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.
     własna działalność

     OC działalności

     Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

     • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
     Architekt

     OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

     Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

     • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
     • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large