Atrakcyjne i nielimitowane świadczenia prywatnej służby zdrowia!

Compensa Zdrowie

Compensa Zdrowie to ubezpieczenie zdrowia i życia w Twojej firmie.  Zapewnia ono szybki, nielimitowany i bezgotówkowy dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach prywatnej opieki medycznej grupy LUX MED i placówek współpracujących.

Ubezpieczenie zdrowia to jeden z najbardziej atrakcyjnych i efektywnych sposobów wynagradzania pozapłacowego, co ma niepodważalne znaczenie motywacyjne. Ponadto kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Infolinia 22 501 61 00