Ubezpieczenie OC
to podstawa
odpowiedzialnego zarządzania firmą!

OC działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza majątek Przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

OC w Compensie dostępne jest w wariancie podstawowym z możliwością rozszerzenia ochrony o szereg ryzyk dodatkowych.

Infolinia 22 501 61 00