• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale 2014

      1,1 mld zł składki przypisanej brutto; wynik finansowy brutto na poziomie 58,1 mln zł.

      Wyniki finansowe majątkowych spółek VIG Polska po 1 kwartale 2014

      Po 1 kwartale 2014 r., majątkowe spółki VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 631,5 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 288,4 mln zł. Spółka InterRisk zebrała 282,6 mln zł, a Benefia: 60,5 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, w którym spółki majątkowe zebrały 646,5 mln zł, Vienna Insurance Group w Polsce odnotowała 2-procentowe spowolnienie.

      Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG Polska wyniósł 43,4 mln. Najlepszy wynik wypracowała Compensa Majątek, która osiągnęła zysk w wysokości 25 mln zł. InterRisk odnotował wynik finansowy brutto na poziomie 18,2 mln zł, a Benefia Majątek 200 tysięcy zł.

         Wyniki po pierwszym kwartale pokazują, że rynek majątkowy nadal odczuwa silną presję cenową. Utrzymujące się spowolnienie na rynku komunikacyjnym, skutkujące kilkuprocentowym spadkiem składki spowodowało, że wzrost składki zebranej w tym okresie przez 5 największych graczy, był minimalny. Jestem zadowolony, że nasze wysiłki na rzecz dywersyfikacji sprzedaży okazały się skuteczne i doprowadziły do dwucyfrowego wzrostu składki z majątkowych polis pozakomunikacyjnych, która stanowi obecnie ponad 1/3 naszego portfela komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group Polska.

      Wyniki finansowe życiowych spółek VIG Polska po 1 kwartale 2014

      Po 1 kwartale 2014 r., życiowe spółki VIG Polska odnotowały spadek składki przypisanej brutto ze względu na dalszą redukcję portfela krótkoterminowych polis na życie i dożycie. Łącznie spółki zebrały składkę przypisaną brutto na poziomie 457,5 mln zł. Największą składkę w wysokości 254 mln zł odnotowała Benefia Życie. Compensa Życie zebrała składkę na poziomie 144,8 mln PLN, a Polisa-Życie: 58,7 mln PLN.

      Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 1 kwartale 2014 wyniósł 14,6 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk w wysokości 8,6 mln zł. Polisa-Życie wypracowała doskonały wzrost osiągając 3,7 mln zł brutto. Benefia Życie zamknęła pierwszy kwartał z 2,4 mln zł zysku (+6 mln zł) z sukcesem powracając do pozytywnego wyniku finansowego.

         Pierwsze 3 miesiące 2014 roku to dalszy spadek na rynku ubezpieczeń na życie, w szczególności w segmencie polis krótkoterminowych. W czasie spowolnienia na rynku VIG koncentruje się na odbudowe portfela składki jednorazowej powiązanej z UFK, która po 1 kw. 2014 w Benefii i w Compensie wzrosła blisko dwukrotnie. Mając na uwadze rosnące oczekiwania klientów i standardy wyznaczane przez bardziej rozwinięte rynki ubezpieczeniowe, w nadchodzących tygodniach wprowadzimy w Compensie nową odsłonę produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną.

      Jednocześnie z zadowoleniem informuję, że plan połączenia Benefii Życie z Compensą Życie został w dniu 10 czerwca zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, dzięki czemu nasz zamiar utworzenia silnej firmy znajdującej się pierwszej w piątce największych graczy na rynku życiowym zostanie zrealizowany jeszcze w 4 kwartale tego roku – dodaje Fuchs.

       Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale po 2014 (mln PLN):

       

       

      Składka przypisana brutto, mln PLN

      Wynik finansowy brutto (IFRS), mln PLN

          I kw. 2013

      I kw. 2014

      Zmiana (%)

          I kw. 2013

      I kw. 2014

      Zmiana
      (mln PLN)

      InterRisk

      320,6

      282,6

      -11,8%

      18,5

      18,2

      -0,3

      Compensa Majątek

      270,8

      288,4

      6,5%

      23,2

      25,0

      1,9

      Benefia Majątek

      55,1

      60,5

      9,9%

      2,8

      0,2

      -2,6

      Benefia Życie

      281,2

      254,0

      -9,7%

      -3,6

      2,4

      6,0

      Compensa Życie

      147,0

      144,8

      -1,5%

      12,0

      8,6

      -3,5

      Polisa Życie

      58,4

      58,7

      0,6%

      2,1

      3,7

      1,5

      VIG Polska Majątek

      646,5

      631,5

      -2,3%

      10,6

      14,6

      4,0

      VIG Polska Życie

      486,6

      457,5

      -6,0%

      44,5

      43,4

      -1,0

      VIG POLSKA

      1 133,0

      1 089,1

      -3,9%

      55,1

      58,1

      3,0

       

      ***

       

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large