• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale 2015 roku

      1,0 mld zł składki przypisanej brutto; Wynik finansowy brutto wg. MSSF na poziomie 55,9 mln zł; 101% wzrost składki regularnej r/r

      Wyniki finansowe majątkowych spółek VIG Polska po 1 kwartale 2015r.

      Po 1 kwartale 2015r. majątkowe spółki VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 531,2 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 246,0 mln zł. InterRisk zebrał 235,8 mln zł, a Benefia 49,4 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, w którym spółki majątkowe zebrały 631,5 mln zł, Vienna Insurance Group w Polsce odnotowała 15,9-procentowe spowolnienie.


      Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG Polska wyniósł 46,0 mln
      . Najlepszy wynik wypracował InterRisk, który osiągnął zysk w wysokości 24,7 mln zł. Compensa odnotowała wynik finansowy brutto na poziomie 20,1 mln zł, a Benefia Majątek: 1,2 mln zł.


      Trwająca presja cenowa na majątkowym rynku ubezpieczeniowym
      i spadek składki komunikacyjnej w wysokości 1,2 mld zł w ostatnich dwóch latach ma wpływ na obniżenie całkowitej rentowności biznesu majątkowego. Utrzymujące się niskie stawki są przyczyną znacząco ujemnego wyniku technicznego na rynku komunikacyjnym. Tylko w 2014r. na rynku obowiązkowego ubezpieczenia OC odnotowano łączną stratę techniczną w wysokości prawie 800 mln zł.


      Polskie spółki grupy VIG notują ujemną dynamikę składki, głównie z powodu strategii polegającej na utrzymywaniu
      przynajmniej minimalnego poziomu rentowności.

      Kierownictwo grupy zakłada, że konkurencyjna cena może oznaczać korzyść dla klienta tylko w perspektywie krótkoterminowej. Spółki grupy VIG w Polsce koncentrują swoje wysiłki na poprawie jakości usług, bo tylko w ten sposób są one w stanie długofalowo zapewnić konkretne korzyści ubezpieczonym  komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group Polska.

      W celu przezwyciężenia obecnej, trudnej sytuacji na rynku, każda polska spółka VIG podejmuje konsekwentne działania w celu pozyskania konkretnej przewagi konkurencyjnej oraz jednoczesnego zwiększenia efektywności całej Grupy VIG Polska.

      Filozofia Compensy opiera się na uzyskaniu wysokiego stopnia retencji klientów poprzez oferowanie najlepszych standardów obsługi. Najniższy na rynku współczynnik skarg klientów w biznesie komunikacyjnym po 1kw. 2015r. pokazuje, że nasze działania idą we właściwym kierunku komentuje Artur Borowiński, Prezes Zarządu Compensa TU S.A. VIG.


      Innym przykładem takiego podejścia jest innowacyjne rozwiązanie sprzedażowe o nazwie ”Tu i Teraz” oferowane przez Benefię, pozwalające na dystrybucję polis poprzez alternatywne punkty sprzedaży, a nawet za pośrednictwem smartphonów.


      Nasza innowacyjna aplikacja na smartphony pozwala na dokonywanie natychmiastowych kalkulacji oraz sprzedaż pakietów komunikacyjnych. Skanuje ona kod z dowodu rejestracyjnego, sprawdza historię ubezpieczenia w UFG i w ciągu paru sekund przedstawia listę dedykowanych ofert ubezpieczeniowych. Rozwiązanie zaproponowane przez Benefię jest dużym krokiem w kierunku rozwoju sprzedaży poprzez alternatywne kanały dystrybucji
      komentuje Paweł Bisek, Prezes Zarządu Benefia TU S.A. VIG.


      InterRisk w tym samym czasie podejmuje działania w celu maksymalnego przyspieszenia procesu likwidacji szkód poprzez wprowadzenie systemu elektronicznej teczki.


      Wzrost spółki jest i będzie opierał się na budowie wiarygodności w zakresie likwidacji szkód oraz dbałości o partnerów biznesowych. Strategia spółki przewiduje dalszy rozwój  specjalizacji w obszarach ubezpieczeń: osobowych, ryzyk finansowych, a także ryzyk majątkowych – w szczególności korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw
      -– komentuje Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk TU S.A. VIG.


      Dalej podążamy drogą strategii selektywnego wzrostu w rentownych obszarach biznesu życiowego i majątkowego, jednocześnie licząc na przebudzenie się rynku, który czeka większa restrukturyzacja i konsolidacja, jeżeli nie zmieni się polityka cenowa niektórych ubezpieczycieli majątkowych
      dalej komentuje Franz Fuchs.      

      Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale po 2015r. (mln PLN):

      *Wyniki Skandii za 1kw. 2014r. nie zostały opublikowane, gdyż w analizowanym okresie spółka nie była częścią koncernu Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.

       

      ***

       

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.


      Kontakt dla mediów:

      Tomasz Borowski

      tel. (22) 501 60 38

      e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large