• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      VIENNA INSURANCE GROUP ROZBUDOWUJE POZYCJĘ LIDERA RYNKU

      20 PROCENT UDZIAŁU RYNKOWEGO NA KLUCZOWYCH RYNKACH: MOCNE PIERWSZE MIEJSCE W AUSTRII

      VIENNA INSURANCE GROUP W PIERWSZYCH TRZECH KWARTAŁACH 2012

      Wzrost składki przypisanej koncernu do wys. 7,4 mld euro (plus 9,2 procent)

      Dynamiczny rozwój w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) – wzrost składki o 14,1 procent

      Polska: Składka pobiła rekord 1 miliarda euro

      Zysk koncernu (przed opodatkowaniem) 443,2 mln euro (plus 7,0 procent)

      Znaczący wzrost zysku w CEE o 18,6 procent

      Combined Ratio pomimo dużych szkód żywiołowych 96,9 procent

      WZMOŻONA PENETRACJA RYNKU W CEE

      Vienna Insurance Group konsekwentnie rozbudowuje swoją pozycję lidera na rynkach przyszłości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Dzięki silnemu fundamentowi w postaci czołowej pozycji w Austrii koncern zwiększył swoje udziały na kluczowych rynkach o kolejne 1,5 procent osiągając tym samym wskaźnik 19,4 procent i po raz kolejny zwiększył swój dystans do konkurencji.

      „Poza ustabilizowanymi rynkami w naszym sąsiedztwie aktualnie potencjał do generowania wzrostu wyników Grupy posiadają przede wszystkim kraje regionu rozciągającego się od Bałtyku po Morze Czarne. Ten obszar zamieszkuje około 120 mln ludzi, którzy nadal mają duże zapotrzebowanie na nowoczesne oferty ubezpieczeniowe”, mówi Peter Hagen, prezes zarządu i CEO Vienna Insurance Group. „W tym kontekście szczególnie cieszymy się z faktu, że wkład naszych polskich spółek do wyniku koncernu wynosi już na dziś ponad miliard euro przypisanej składki.

      DOSKONAŁE WSKAŹNIKI PODKREŚLAJĄ SUKCES KONCERNU

      „Prezentowane wyniki za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku oznaczają kolejny rekordowy zysk”, tak Peter Hagen komentuje bardzo pozytywny rozwój koncernu. „Przy tym już w pierwszych dziewięciu miesiącach udało się nam przewyższyć wynik z roku 2007, ostatniego roku sprzed kryzysu.”

      Stały wzrost wyników z działalności operacyjnej znajduje swoje wyraziste odzwierciedlenie w danych liczbowych: Wolumen składki przypisanej w całym koncernie wzrósł o 9,2 procent osiągając wartość 7,4 mld euro.

      Zysk (przed opodatkowaniem) koncernu rozwija się imponująco i rośnie o 7,0 procent do wartości 443,2 mln euro. Jeszcze silniejszy wzrost zanotowano odnośnie zysku operacyjnego  koncernu po opodatkowaniu i uwzględnieniu udziałów mniejszościowych: wskaźnik ten podniósł się o 9,0 procent osiągając wartość 341,4 mln euro.

      Udział rynków CEE w wynikach koncernu wynosi zarówno w odniesieniu do zysku (51,4 procent), jak i do wolumenu składek (54,2 procent) ponad 50 procent.

      Wskaźnik Combined Ratio dla całego koncernu po uwzględnieniu reasekuracji (bez dochodów z inwestycji kapitałowych) znajduje się mimo znacznego obciążenia skutkami szkód żywiołowych na bardzo dobrym poziomie 96,9 procent.

      Inwestycje kapitałowe koncernu łącznie ze środkami płynnymi wynosiły na dzień 30 września 2012 r. 29,9 mld euro.

      Wynik finansowy osiągnął łączną wartość 899,9 mln euro, co oznacza wzrost o 12,7 procent.

      NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKÓW VIENNA INSURANCE GROUP

      Stabilny fundament w Austrii

      Vienna Insurance Group i wchodzące w skład koncernu w Austrii spółki ubezpieczeniowe Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung i s Versicherung są liderem rynku stojącym na solidnych fundamentach.

      W segmencie ubezpieczeń innych niż na życie koncern zanotował wzrost składki przypisanej o 9,3 procent. Szczególnie pozytywnym faktem był przyrost w sektorze klientów biznesowych oraz wyniki filii spółek Wiener Städtische w Słowenii i Donau Versicherung we Włoszech.

      W segmencie ubezpieczeń na życie przedłużenie minimalnego okresu związania umową istotnego dla opodatkowania do 15 lat, powodującego nieatrakcyjność perspektywy inwestycji kapitałowych w przypadku składki jednorazowej skutkuje utrzymaniem się negatywnego trendu i tym samym hamuje rozwój w całym segmencie.

      Pomimo dużych szkód żywiołowych udało się wypracować stabilny wynik na wysokim poziomie o wartości ponad 200 mln euro.

      Wzrost zysku w Czechach

      Czeskie spółki wchodzące w skład koncernu Vienna Insurance Group po raz pierwszy zajęły pierwsze miejsce na rynku ubezpieczeń na życie oraz majątkowych i zanotowały wskaźnik udziału rynku w wys. 31,4 procent.

      Koncentracja na zyskowny wzrost w trudnym otoczeniu rynkowym odzwierciedla się w znacznym wzroście zysku (przed opodatkowaniem) o ok. 5 procent. Tym samym czeskie spółki wypracowały ok. jedną trzecią wyniku całego koncernu.

      Ten wynik został osiągnięty przede wszystkim dzięki doskonałej wartości wskaźnika Combined Ratio wynoszącej 92,4 procent.

      Słowacja – umocnienie pozycji lidera

      Od kilku lat Vienna Insurance Group zajmuje na Słowacji niekwestionowaną pozycję lidera rynku ubezpieczeń. W bieżącym roku słowackie spółki koncernu osiągnęły dalsze umocnienie wiodącej pozycji i wypracowały organiczny wzrost udziału rynkowego do 33,4 procent.
      Odnośnie wartości składki przypisanej w segmentach ubezpieczeń na życie i majątkowych odnotowano przyrost w każdym z nich o 3,1 procent, co oznacza dynamiczniejszy rozwój niż analogiczny wskaźnik dla całego rynku ubezpieczeń. Ogólnie wysoki poziom zyskowności został rozbudowany i osiągnięto wzrost zysku (przed opodatkowaniem) wynoszący 3,7 procent.

      Polska – Rekordowy wolumen stawki przypisanej wraz ze wzrostem zysku

      W Polsce spółki wchodzące w skład koncernu Vienna Insurance Group wykorzystały szanse, jakie stworzył wzmożony popyt na ubezpieczenia na życie. Po raz pierwszy pobito rekord jednego miliarda euro wartości składki przypisanej, generując wolumen składki w wys. 1,2 mld euro, co oznacza wzrost o 65,5 procent.

      W trzecim kwartale 2012 r. sfinalizowano fuzję obu spółek ubezpieczeń majątkowych InterRisk i PZM oraz doprecyzowano ofertę rynkową. Ustawiczne kroki nakierowane na podniesienie zyskowności w segmencie ubezpieczeń majątkowych zaowocowały ponowną redukcją wskaźnika Combined Ratio do 99,3 procent oraz wzrostem zysku o 27,4 procent.

      Kontynuacja restrukturyzacji w Rumunii

      Sytuacja w Rumunii stwarza nadal dużo wyzwań. Poszczególne firmy zaistniałe na rumuńskim rynku ubezpieczeniowym prowadzą – zwłaszcza w sektorze ubezpieczeń oc – intensywną walkę cenową. W tym trudnych warunkach udało się rumuńskim spółkom koncernu Vienna Insurance Group utrzymać pozycję lidera na rynku ubezpieczeń.

      Vienna Insurance Group kontynuuje proces restrukturyzacji w celu podniesienia efektywności, np. w formie fuzji spółek Omniasig i BCR majątek. Dzięki temu można było znacznie obniżyć wskaźnik kosztów o ok. 8 procent do wartości 25,4 procent.

      W segmencie ubezpieczeń na życie udział rynku wzrósł, co jest wynikiem doskonałej współpracy z firmą-córką grupy Erste Group, spółką BCR. Poprzez ten kanał sprzedaży s Versicherung Gruppe wypracowała przyrost 18,8 procent w odniesieniu do składki bieżącej.

      Znaczna poprawa wyników na pozostałych rynkach

       Na wielu rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) koncern Vienna Insurance Group osiągnął pomyślne, dwucyfrowe stopy wzrostu składki przypisanej – łącznie wolumen składki wzrósł o 13,8 procent do wartości 721,5 mln euro.

      Pomimo napiętej sytuacji gospodarczej na Węgrzech zanotowano tam wzrost składki o 17,4 procent.  Do pozytywnego rozwoju w segmencie ubezpieczeń majątkowych przyczyniła się zwłaszcza akwizycja nowych klientów biznesowych.  Wspaniały rezultat dodatni w segmencie ubezpieczeń na życie wynoszący ponad 25 procent jest wynikiem dużego popytu funduszowych produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych realizowanego przez lokalną spółkę koncernu Erste Group.

      W wyniku zwiększonego popytu na ubezpieczenia majątkowe na Ukrainie koncern wypracował wzrost składki przypisanej o 22,6 procent, a w segmencie ubezpieczeń na życie o 26,1 procent.

      Sukcesy w rozbudowie działalności rynkowej zanotowano także poza kluczowymi rynkami: w krajach bałtyckich koncern osiągnął w segmencie ubezpieczeń na życie wzrost składki o wys. 27,7 procent. Ponadto na Łotwie poprzez Compensę koncern wszedł na rynek ubezpieczeń majątkowych. W Albanii (+31,9 procent), Macedonii (+20,1 procent) i Turcji (+15,0 procent) zanotowano dwucyfrowy wzrost składki.

      Ten dynamiczny rozwój w znaczący sposób podniósł wkład tych rynków do wyniku całego koncernu. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł z 2,2 mln euro do imponujących 20,5 mln euro.

      W Turcji i Bułgarii po dokonaniu gruntownych przekształceń osiągnięto wzrost zysku (przed opodatkowaniem). W Bułgarii sfinalizowano fuzję bułgarskich spółek Bulstrad i Bulgarski Imoti.

      WIĘCEJ NIŻ TYLKO ZWYKŁE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE – ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE VIG

      W ubiegłym roku Vienna Insurance Group powołała do życia akcję na skalę całego koncernu pod nazwą „Social Active Day“, pomyślaną jako wyraźny sygnał zaangażowania społecznego. Vienna Insurance Group udziela swoim pracownikom jednego wolnego dnia w roku, aby mogli oni jako wolontariusze pracować dla organizacji społecznych. Aktualne dane liczbowe obrazują zaintersowanie i pozytywny rezonans uczestników tej akcji:

      W bieżącym roku w całym koncernie już ponad 3 tysiące pracowników poświęciło jeden dzień pracy na działalność wolontariacką, tj. około jedna trzecia wszystkich pracowników administracyjnych. W łącznym przeliczeniu do dnia dzisiejszego przepracowano zatem 15 lat na rzecz wielu inicjatyw społecznych. Dzień wolontariatu „Social Active Day“ otwiera wielu pracownikom nowe perspektywy i staje się bodźcem do stałego zaangażowania w jakiś projekt społeczny. W niektórych spółkach koncernu ponad 90 procent zatrudnionych skorzystało z możliwości pracy wolontariackiej w ramach „Social Active Day“, dając tym samym przykład do naśladowania.

      Kampania spółki Wiener Städtische pod hasłem „Opiekunowie i opiekunki z sercem“ prowadzona we współpracy z Austriackim Związkiem Pielęgniarskim, bankiem Erste Bank oraz austriackimi ministerstwami spraw społecznych i gospodarki ma na celu wzmocnienie zainteresowanie tematem opieki. Opiekunowie i opiekunki, pielęgniarze i pielęgniarki nominowani za szczególne osiągnięcia w ich pracy otrzymają wyróżnienia i dowody uznania. W formie telewizyjnej kampanii reklamowej apelowano o nominowanie osób godnych wyróżnienia. Zgłoszono ponad 800 nazwisk, co pokazuje społeczne znaczenie tej działalności oraz pragnienie wyrażenia publicznego uznania pracy opiekunów i opiekunek, pielęgniarek i pielęgniarzy. Rozdanie nagród odbędzie się w grudniu br. w siedzibie VIG „Ringturm“.

      ***

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Pytania prosimy kierować do:

      VIENNA INSURANCE GROUP

      Public Relations

      Schottenring 30

      1010 Wiedeń

      Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com

      Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com

      Julia Rychetsky +43 50 390-26814, julia.rychetsky@vig.com

      Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger@vig.com

       

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large