• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Vienna Insurance Group – znacznie lepsze wyniki za 2014 rok.

      Zysk (przed opodatkowaniem) wzrasta o 46,0 procent do 518,4 mln euro; Znacznie lepszy wynik na 1 akcję: wzrost o 75,5 procent do 2,75 euro; Wskaźnik zespolony znacznie obniżony do 96,7 procent; Składki na stabilnym poziomie 9,1 mld euro;

      „Vienna Insurance Group czerpie korzyści z ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W 2014 roku spółki Koncernu z tego regionu wygenerowały prawie 2/3 przychodów“.

       

      Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group

       Proponowana dywidenda:

      wzrost o 10 centów do

      1,40 euro

      za akcję


       


      Wykorzystany potencjał – rentowność i poziom kapitału zawsze o krok przed konkurencją

      W roku finansowym 2014 wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Austrii i w regionie CEE osiągnęła w niesprzyjających warunkach skonsolidowane przychody ze sprzedaży o wartości 9,1 mld euro. W skali Koncernu oznacza to wzrost składek o 0,9 procent po skorygowaniu o różnice kursowe, pomimo redukcji rynku produktów krótkoterminowych ze składką jednorazową w Polsce, a także redukcji portfeli we Włoszech i Rumunii w rezultacie optymalizacji.


      Te bardzo dobre wyniki uwydatnia wyraźna poprawa wskaźnika zespolonego o ok. 4 punkty procentowe do 96,7 procent. W regionie CEE wskaźnik zespolony obniżył się natomiast aż do 93,4 procent.

      Przychody z lokat Grupy wyniosły 1,1 mld euro, i uwzględniały wartości z tytułu odpisów obligacji Hypo Alpe Adria / Heta, a także pierwszymi skutkami aktualnie niskich stóp oprocentowania. Lokaty kapitałowe (włącznie z aktywami płynnymi) Vienna Insurance Group wyniosły pod koniec roku finansowego 2014 31,1 mld euro, i wzrosły o 4,5 procent.

      Istotna poprawa wyników w 2014 roku
       
      Nacisk na rentowność – dodatnia rentowność we wszystkich segmentach i regionach

      Firmie Vienna Insurance Group udało się zwiększyć zysk przed opodatkowaniem o 46 procent do w sumie 518,4 mln euro.
      Udział CEE w tym wyniku wzrósł do około 64procent.

      64 procent

      Udział CEE w zysku przed opodatkowaniem


       

      „Ten doskonały wynik w 2014 roku plasuje Vienna Insurance Group wśród trzech najbardziej dochodowych firm notowanych w austriackim indeksie ATX. Z wielkim powodzeniem pracowaliśmy nad optymalizacją naszej działalności na wielu rynkach i mamy wysoką kapitalizację. Propozycja podwyższenia dywidendy o 10 centów do 1,40 euro na akcję pozwala także naszym akcjonariuszom czerpać korzyści z pomyślnego rozwoju naszego Koncernu“.

                                                                                                                                                                              Peter Hagen

      Po raz pierwszy od 2011 r. wszystkie sektory działalności i regiony przyczyniły się do pozytywnych wyników.

      Wynik na akcję wzrósł o imponujące 75,5 procent do 2,75 euro. Wzrost był częściowo spowodowany emisją uzupełniających obligacji kapitałowych na koniec 2013r., mających na celu optymalizację struktury kapitałowej Grupy.

      Oceniona przez Standard & Poor‘s na A+ ze stabilną perspektywą Grupa VIG może się w dalszym ciągu pochwalić najlepszym ratingiem spośród wszystkich spółek ATX.


      Bardzo mocna pozycja w Austrii


      Z około 24-procentowym udziałem w rynku spółki Koncernu Vienna Insurance Group są nadal zdecydowanym liderem w austriackiej branży ubezpieczeniowej.

      Wartość zebranych składek osiągnęła w Austrii ok. 4,1 mld euro. W ubezpieczeniach majątkowych wypracowano wzrost zysku o 3,6 procent (z uwzględnieniem korekty o włoską filię Donau Versicherung).

      Szczególnie imponujące wyniki sprzedaży osiągnął Wiener Städtische Versicherung, zwiększając o 5,3 procent sprzedaż w sektorze ubezpieczeń na życie, a składek w ubezpieczeniach majątkowych o 3,8 procent.

      Firma ta umocniła swoją pozycję lidera rynku ubezpieczeń na życie w Austrii.

       

      Z 19-procentowym udziałem w rynku VIG jest nr 1 na swoich podstawowych rynkach

       

      25 lat po zapoczątkowaniu ekspansji w rozwijającym się regionie
      CEE ViennaInsurance Group jest liderem na tym rynku. Koncentrując się na wzroście wartości, VIG kontynuowała w
      2014 r. umacnianie swojej pozycji
      .

      25 lat VIG w CEE

      Value Inspired Growth      CEE– silna pozycja, zdecydowany wzrost zysków


      Spółki Koncernu w Czechach osiągnęły 178 mln euro zysku – najwyższy zysk przed opodatkowaniem w całym Koncernie. W Rumunii zysk przed opodatkowaniem w wysokości 6 mln euro oznacza powrót do strefy zysków.

      + 42 procent

      wzrost zysków w CEE


       

      Nasze spółki w Polsce (+9,8 procent), Słowacji (+7,6procent) i na pozostałych rynkach (+5,4 procent) osiągnęły w 2014 r. rekordowe wyniki.

      25 lat w CEE – składki oraz zyski VIG odzwierciedlają znaczenie w regionie

       

      Także w regionie CEE składki wykazały pozytywne tendencje. W miejscowej walucie składki w Czechach wzrosły o 1,3 procent. Z udziałem wynoszącym 18,7 procent w składkach zebranych przez Koncern rynek czeski jest największym rynkiem VIG w krajach CEE. Wspólnie czeskie spółki Koncernu są liderem rynku ubezpieczeń osiągając 33,7 procent udziału. Ponadto już poprzednio bardzo dobry wskaźnik zespolony osiągnął rekordowo niski poziom 86,2 procent.


      Słowacja z dobrymi wynikami

      Słowackie przedsiębiorstwa VIG kontynuowały w roku finansowym 2014 kurs skoncentrowany na zwiększanie rentowności. Zysk przed opodatkowaniem wzrósł bardzo wyraźnie – o 7,6 procent, a wskaźnik zespolony udało się zredukować do znakomitego poziomu 91,3 procent. Z udziałem w rynku na poziomie 33,6 procent Vienna Insurance Group jest nadal zdecydowanym liderem na tym głównym rynku Koncernu.


      Powodzenie wśród polskich MśP

      Na polskim rynku Vienna Insurance Group uzyskała – po skorygowaniu o produkty krótkoterminowe ze składką jednorazową – wzrost o 7,9 procent. Polska Compensa osiągnęła dodatnie wyniki w sektorze MśP. Compensa zaoferowała innowacyjne produkty ubezpieczeniowe na tym obiecującym rynku, na którym 25 procent przedsiębiorstw nie jest dostatecznie ubezpieczona. Zaowocowało to wzrostem składek w segmencie MśP o około 35 procent.

      VIG w Rumunii na dobrej drodze

      Ciągłe działania restrukturyzacyjne oraz ostatnio lepsza sytuacja rynkowa pozwoliły Vienna Insurance Group na powrót w Rumunii do strefy zysków. Zdawano sobie sprawę, że restrukturyzacja portfeli będzie skutkowała obniżeniem poziomu zebranych składek. Mimo to Koncern pozostał udziałem liderem na rumuńskim rynku ubezpieczeniowym (19,5 procent udziału). Wskaźnik zespolony uległ znacznemu obniżeniu, pozostał jednak nadal powyżej poziomu 100procent.

      6 mln euro

      zysku w Rumunii


      Rekordowy wynik i dynamiczny wzrost na pozostałych rynkach


      Dzięki rozsądnej i nastawionej na wyniki polityce ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group uzyskała na pozostałych rynkach dwucyfrowy wzrost zebranych składek (14,5 procent). Szczególnie wyróżniają się pod tym względem kraje bałtyckie (+22,8 procent), Węgry (+15,6 procent) i Albania (+40,4 procent). Ponadto VIG odnotowała na tych rynkach rekordowy zysk w kwocie 51,7 mln euro przed opodatkowaniem.

      Group Embedded Value uwydatnia wzrost wartości

      Na obliczony zgodnie z międzynarodowymi zasadami Embedded Value składa się suma aktywów netto Vienna Insurance Group i aktualnej wartości przyszłych dochodów z istniejącego portfelu ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych, poświadczona przez B&W Deloitte GmbH z Kolonii.

      Zrównoważony rozwój działalności ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group odzwierciedla fakt, że Group Embedded Value (po opodatkowaniu) według stanu na 31 grudnia 2014 r. wzrosła pomimo niskich stóp procentowych o 2,0 procent do 6,11 mld euro (zaktualizowana wartość za rok 2013: 5,99 mld euro). Marża zysku z nowych umów ubezpieczeniowych (NBM) w regionie CEE osiągnęła ponownie rekordowy poziom w skali międzynarodowej (6,5 procent).

      Perspektywa na rok 2015

      Dalekosiężny cel na rok 2015 Vienna Insurance Group to osiągnięcie wyższego wzrostu niż cały rynek. Biorąc pod uwagę obecnie niskie stopy procentowe to w roku 2015 należy liczyć się z redukcją wyniku finansowego, który z obecnego punktu widzenia nie może zrekompensować pożądanego polepszenia wyników technicznych. Vienna Insurance Group będzie nadal kierował się konserwatywną strategią inwestycyjną i nie planuje zwiększenia przychodów z lokat poprzez lokowanie aktywów w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe.


      Vienna Insurance Group
       (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Pytania prosimy kierować do:

      VIENNA INSURANCE GROUP

      Public Relations

      Schottenring 30

      1010 Wiedeń

       

      Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com

      Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com

      Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large