• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      VIG kontynuuje strategię selektywnego wzrostu w Polsce po 2 kwartałach 2015 roku

      1,9 mld zł składki przypisanej brutto; Wynik finansowy brutto wg. MSSF na poziomie 105 mln zł; 5% wzrost w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną;

      Wyniki finansowe majątkowych spółek VIG w Polsce po 2 kwartałach 2015r.

      Po 2 kwartałach 2015r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1032 mln zł, tj. o 16% mniej niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 506 mln zł, InterRisk zebrał 434 mln zł, a Benefia 93 mln zł. Na te wyniki wpływ miała utrzymująca się tendencja obniżek cen na rynku. W tym samym czasie spółkom majątkowym VIG Polska udało się pozyskać satysfakcjonującą dynamikę w wybranych kluczowych obszarach biznesowych takich jak ubezpieczenia Casco w InterRisku (+4%) czy ubezpieczenia MŚP w Compensie (+6%).

      Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 85,0 mln. InterRisk wypracował zysk w wysokości 42,9 mln PLN. Poziom 40 mln zł został także przekroczony przez Compensę, która odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 40,4 mln zł. Benefia Majątek zamknęła drugi kwartał 2015r. zyskiem w wysokości 1,7 mln PLN. 


      Wyniki finansowe życiowych spółek VIG w Polsce po 2 kwartałach 2015r.


      Po 2 kwartałach 2015r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 849 mln zł.
      Największą składkę w wysokości 384 mln zł zanotowała Skandia Życie, osiągając imponujący wzrost 74% r/r. Compensa Życie uzyskała składkę na poziomie 329 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 137 mln zł. 36,9% spadek składki przypisanej brutto spółek życiowych VIG w Polsce wynika ze stopniowego wygasania portfela polisolokat, w szczególności byłej Benefii Życie. Polskie spółki życiowe VIG konsekwentnie umacniają swoją pozycję w ubezpieczeniach ze składką regularną i po 2 kwartałach 2015r. zwiększyły ten portfel o 5%, notując doskonały wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych ze składką regularną w Compensie Życie o 17% oraz wzrost biznesu grupowego w Polisie-Życie o 8%.

      Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 2 kwartałach 2015r. wyniósł 20,0 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 10,9 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 5,1 mln zł i 4,0 mln zł zysku.
       

      Pomimo ciągłego zmniejszania się rozmiarów rynku ubezpieczeń majątkowych spółki VIG w Polsce nie oferują stawek poniżej technicznego progu opłacalności, co z jednej strony oznacza stratę nierentownego portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC, ale z drugiej strony wzrost w  tak atrakcyjnych obszarach biznesowych jak ubezpieczenia MŚP czy mieszkaniowe. W życiu wzrost na składce regularnej wynika ze zdywersyfikowanego portfela detalicznego w Compensie oraz Skandii, jak również z biznesu grupowego w Polisie-Życie  – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

      Vienna Insurance Group Polska po 2 kwartałach 2015r. (mln PLN):

      *Wynik finansowy Skandii za 2kw. 2015r. wg. NGAAP

      ***

       

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

       

      Kontakt dla mediów:
      Tomasz Borowski
      tel. (22) 501 60 38

      e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large