• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      VIG Polska powołała nową spółkę dystrybucyjną Compensa Dystrybucja

      W dniu 28 listopada 2014 r. – wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – powołano spółkę Compensa Dystrybucja Sp. z o.o., która powstała w wyniku połączenia Vienna Finanse Sp. z o.o. oraz Benefia Dystrybucja Sp. z o.o.

      Powołanie spółki jest konsekwencją fuzji towarzystw Compensa Życie i Benefia Życie, których produkty sprzedawały Vienna Finanse i Benefia Dystrybucja. Nowopowstała firma zajmie się nie tylko dystrybucją produktów życiowych Compensy TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, ale również spółek majątkowych VIG Polska, stając się jednocześnie kluczowym źródłem sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych i grupowych VIG w Polsce.

      Spółkę Compensa Dystrybucja reprezentuje 15 przedstawicielstw na terenie całej Polski, zlokalizowanych głównie przy oddziałach majątkowych Compensy. Struktury tej największej sieci własnej sprzedaży ubezpieczeń na życie aktualnie zasila około 400 aktywnych agentów. Blisko 80% struktury nowej sprzedaży produktów życiowych stanowią produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (49%) oraz tradycyjne ubezpieczenia na życie (29%).

      Liczę, że przeprowadzona reorganizacja przyczyni się do dynamicznego wzrostu wyników sprzedażowych Compensy Dystrybucji, która już dziś przynosi 20% indywidualnej składki regularnej w Compensie Życie. Szczególnie liczę na dywersyfikację portfela spółki poprzez zwiększenie sprzedaży nowo wprowadzonych produktów, w tym ubezpieczenia posagowego na życie i dożycie „Gwarancja Komfort” – komentuje Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.


      Zarząd Compensy Dystrybucji zasilą dotychczasowi członkowie zarządu Vienna Finanse i Benefia Dystrybucja:

      Wolfgang Stockmeyer – Prezes Zarządu

      Krzysztof Kuchta – Członek Zarządu

      Damian Andruszkiewicz – Członek Zarządu

      Tomasz Borowski – Członek Zarządu

       

       

      ***

      Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large