• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      wróć


      Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2013:

      Blisko 2,6 mld zł składki przypisanej brutto; 130,5 mln zł zysku brutto; 34% wzrost wyniku finansowego

      Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po II kw. 2013

      Po dwóch kwartałach 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1252,9 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotował InterRisk: 586,5 mln zł. Compensa zebrała 540,8 mln zł, a Benefia 125,5 mln zł składki. Jednocześnie, ze względu na niekorzystne warunki rynkowe, spółki majątkowe VIG Polska – podobnie jak większość zakładów ubezpieczeń działu II – odnotowały nieznaczne spowolnienie w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, w którym zebrały łącznie 1300,5 mln zł składki przypisanej brutto (-3,7%).

      Wynik finansowy brutto (MSR) spółek majątkowych grupy VIG Polska wzrósł o ponad 25% (+21,1 mln zł) i osiągnął poziom 103,2 mln zł. Największy wzrost odnotowała Compensa, która wygenerowała zysk na poziomie 51,1 mln zł (+22,4 mln zł). InterRisk i Benefia majątkowa zakończyły pierwszą połowę roku wynikiem kolejno 46,5 mln zł (-3,1 mln zł) oraz 5,6 mln zł (+1,8 mln zł).

      – Pomimo ogólnego spowolnienia na rynku w pierwszym półroczu 2013 roku, spółki majątkowe VIG Polska znacznie poprawiły swoją rentowność. Udało nam się to osiągnąć dzięki wzrostowi udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu, a także dzięki utrzymaniu adekwatnych do ponoszonego ryzyka stawek w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Taką politykę zamierzamy kontynuować. Siłą napędową VIG w Polsce jest konsekwentna realizacja przez spółki strategii spójnej z działaniami Grupy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec ubiegłego roku przyjęliśmy plan rozwoju spółek Compensa na lata 2013-2015. Już wkrótce, pod kierownictwem nowego Zarządu, rozpoczniemy implementację strategii InterRisk – mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

      Wyniki spółek życiowych VIG Polska po II kw. 2013

      Podobnie jak w I kwartale, z powodu docelowej redukcji portfela krótkoterminowych produktów ze składką jednorazową, spółki życiowe VIG Polska odnotowały po pierwszym półroczu 2013 roku spadek przychodów, uzyskując składkę przypisaną brutto na poziomie 1318,4 mln zł (-53,2%). Najmłodsza spółka życiowa w Grupie,

      Polisa-Życie, ponownie podwoiła zebraną składkę, osiągając 113,9 mln zł w porównaniu

      do 58,9 mln zł w 2012 roku, a Compensa Życie zebrała 253,1 mln zł (-18,1%). Benefia Życie, która osiągnęła wśród spółek życiowych największy przypis składki: 951,4 mln zł, odnotowała jednocześnie znaczący spadek składki z krótkoterminowych polis na dożycie.

      W ubezpieczeniach na życie wynik finansowy brutto (MSR) spółek VIG Polska po II kw. 2013 wyniósł 27,3 mln zł. Compensa Życie odnotowała najwyższy zysk brutto na poziomie 22,4 mln zł (+9,7 mln zł). Polisa-Życie osiągnęła zysk w wysokości 3,5 mln zł (+2 mln zł), Benefia Życie z kolei zakończyła pierwszą połowę roku 2013 wynikiem finansowym brutto

      w wysokości 1,4 mln zł (+0,2 mln zł).

      – W związku z zapowiadanymi zmianami podatkowymi, spółki życiowe Vienna Insurance Group w Polsce kontynuują redukcję portfela polisolokat, dbając jednocześnie o utrzymanie silnej pozycji w innych obszarach bancassurance oraz w biznesie detalicznym. Aby rozwijać się jednocześnie we wszystkich liniach biznesowych, rynek potrzebuje stabilnych  i przejrzystych ram prawnych i właśnie tego VIG oczekuje od regulatora – dodaje Fuchs.

      Vienna Insurance Group Polska po II kw. 2013 (mln PLN):

       

       

      Składka przypisana brutto, mln zł

      Wynik finansowy brutto (MSR), mln zł

      2 kw. 2012

      2 kw. 2013

      Zmiana (%)

      2 kw. 2012

      2 kw. 2013

      Zmiana (mln zł)

      InterRisk

      629,4

      586,5

      -6,8%

      49,5

      46,5

      -3,1

      Compensa Majątek

      540,3

      540,8

      0,1%

      28,7

      51,1

      +22,4

      Benefia Majątek

      130,7

      125,5

      -4,0%

      3,8

      5,6

      +1,8

      Benefia Życie

      2 450,2

      951,4

      -61,2%

      1,2

      1,4

      +0,2

      Compensa Życie

      308,9

      253,1

      -18,1%

      12,7

      22,4

      +9,7

      Polisa-Życie

      58,9

      113,9

      93,4%

      1,5

      3,5

      +2,0

      VIG Polska Majątek

      1 300,5

      1 252,9

      -3,7%

      82,1

      103,2

      +21,1

      VIG Polska Życie

      2 818,0

      1 318,4

      -53,2%

      15,4

      27,3

      +11,9

      VIG POLSKA

      4 118,4

      2 571,2

      -37,6%

      97,4

      130,5

      +33,0

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large