• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     wróć


     Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2013:

     Blisko 2,6 mld zł składki przypisanej brutto; 130,5 mln zł zysku brutto; 34% wzrost wyniku finansowego

     Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po II kw. 2013

     Po dwóch kwartałach 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1252,9 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotował InterRisk: 586,5 mln zł. Compensa zebrała 540,8 mln zł, a Benefia 125,5 mln zł składki. Jednocześnie, ze względu na niekorzystne warunki rynkowe, spółki majątkowe VIG Polska – podobnie jak większość zakładów ubezpieczeń działu II – odnotowały nieznaczne spowolnienie w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, w którym zebrały łącznie 1300,5 mln zł składki przypisanej brutto (-3,7%).

     Wynik finansowy brutto (MSR) spółek majątkowych grupy VIG Polska wzrósł o ponad 25% (+21,1 mln zł) i osiągnął poziom 103,2 mln zł. Największy wzrost odnotowała Compensa, która wygenerowała zysk na poziomie 51,1 mln zł (+22,4 mln zł). InterRisk i Benefia majątkowa zakończyły pierwszą połowę roku wynikiem kolejno 46,5 mln zł (-3,1 mln zł) oraz 5,6 mln zł (+1,8 mln zł).

     – Pomimo ogólnego spowolnienia na rynku w pierwszym półroczu 2013 roku, spółki majątkowe VIG Polska znacznie poprawiły swoją rentowność. Udało nam się to osiągnąć dzięki wzrostowi udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu, a także dzięki utrzymaniu adekwatnych do ponoszonego ryzyka stawek w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Taką politykę zamierzamy kontynuować. Siłą napędową VIG w Polsce jest konsekwentna realizacja przez spółki strategii spójnej z działaniami Grupy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec ubiegłego roku przyjęliśmy plan rozwoju spółek Compensa na lata 2013-2015. Już wkrótce, pod kierownictwem nowego Zarządu, rozpoczniemy implementację strategii InterRisk – mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

     Wyniki spółek życiowych VIG Polska po II kw. 2013

     Podobnie jak w I kwartale, z powodu docelowej redukcji portfela krótkoterminowych produktów ze składką jednorazową, spółki życiowe VIG Polska odnotowały po pierwszym półroczu 2013 roku spadek przychodów, uzyskując składkę przypisaną brutto na poziomie 1318,4 mln zł (-53,2%). Najmłodsza spółka życiowa w Grupie,

     Polisa-Życie, ponownie podwoiła zebraną składkę, osiągając 113,9 mln zł w porównaniu

     do 58,9 mln zł w 2012 roku, a Compensa Życie zebrała 253,1 mln zł (-18,1%). Benefia Życie, która osiągnęła wśród spółek życiowych największy przypis składki: 951,4 mln zł, odnotowała jednocześnie znaczący spadek składki z krótkoterminowych polis na dożycie.

     W ubezpieczeniach na życie wynik finansowy brutto (MSR) spółek VIG Polska po II kw. 2013 wyniósł 27,3 mln zł. Compensa Życie odnotowała najwyższy zysk brutto na poziomie 22,4 mln zł (+9,7 mln zł). Polisa-Życie osiągnęła zysk w wysokości 3,5 mln zł (+2 mln zł), Benefia Życie z kolei zakończyła pierwszą połowę roku 2013 wynikiem finansowym brutto

     w wysokości 1,4 mln zł (+0,2 mln zł).

     – W związku z zapowiadanymi zmianami podatkowymi, spółki życiowe Vienna Insurance Group w Polsce kontynuują redukcję portfela polisolokat, dbając jednocześnie o utrzymanie silnej pozycji w innych obszarach bancassurance oraz w biznesie detalicznym. Aby rozwijać się jednocześnie we wszystkich liniach biznesowych, rynek potrzebuje stabilnych  i przejrzystych ram prawnych i właśnie tego VIG oczekuje od regulatora – dodaje Fuchs.

     Vienna Insurance Group Polska po II kw. 2013 (mln PLN):

      

      

     Składka przypisana brutto, mln zł

     Wynik finansowy brutto (MSR), mln zł

     2 kw. 2012

     2 kw. 2013

     Zmiana (%)

     2 kw. 2012

     2 kw. 2013

     Zmiana (mln zł)

     InterRisk

     629,4

     586,5

     -6,8%

     49,5

     46,5

     -3,1

     Compensa Majątek

     540,3

     540,8

     0,1%

     28,7

     51,1

     +22,4

     Benefia Majątek

     130,7

     125,5

     -4,0%

     3,8

     5,6

     +1,8

     Benefia Życie

     2 450,2

     951,4

     -61,2%

     1,2

     1,4

     +0,2

     Compensa Życie

     308,9

     253,1

     -18,1%

     12,7

     22,4

     +9,7

     Polisa-Życie

     58,9

     113,9

     93,4%

     1,5

     3,5

     +2,0

     VIG Polska Majątek

     1 300,5

     1 252,9

     -3,7%

     82,1

     103,2

     +21,1

     VIG Polska Życie

     2 818,0

     1 318,4

     -53,2%

     15,4

     27,3

     +11,9

     VIG POLSKA

     4 118,4

     2 571,2

     -37,6%

     97,4

     130,5

     +33,0

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large