• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Wysokie kieszonkowe po latach…

      Choć na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów umożliwiających systematyczne oszczędzanie na przyszłość dziecka, wciąż niewielu Polaków odkłada pieniądze na ten cel.

      Dość powszechna opinia, że Polacy nie odkładają pieniędzy na przyszłość swoją oraz swoich dzieci, znajduje potwierdzenie w badaniach. Obrazują to m.in. dane Diagnozy Społecznej 2015 (1), z których wynika, że aż 55% gospodarstw domowych nie posiada żadnych oszczędności. Natomiast Polacy, którzy deklarują gromadzenie pieniędzy, najczęściej trzymają je na czarną godzinę (72%) oraz jako zabezpieczenie na starość (39%). Oszczędności na przyszłość dzieci zbiera z kolei 25% z nich – to dopiero 7. najczęściej deklarowany cel systematycznego odkładania.

      To prawda, gromadzenie kapitału mającego na celu ułatwienie dzieciom wejścia w dorosłość wciąż nie jest powszechne. Przyczyn należy doszukiwać się w poziomie zamożności społeczeństwa oraz wysokim koszcie utrzymania rodziny. Jeśli wierzyć zeszłorocznym szacunkom Centrum im. Adama Smitha (2), wychowanie jednego dziecka od narodzin do 19. roku życia kosztuje nawet 190 tys. zł, a w przypadku dwójki dzieci suma może urosnąć do 350 tys. zł. Ale to właśnie wysokie koszty powinny być motywacją do systematycznego oszczędzania. Zwłaszcza że wydatki rosną wraz z wiekiem dziecka, np. szacuje się, że całkowity koszt studiów w kraju wynosi ok. 200 tys. zł – mówi Mariola Zdziarska, Pełnomocnik Zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

      Wśród 45% oszczędzających gospodarstw domowych pieniądze najczęściej gromadzone są w gotówce – robi tak 59% respondentów Diagnozy Społecznej. W ostatnich 5 latach popularność tej formy oszczędności wzrosła o 16 pp. Oprócz niej wzrost zanotowano jeszcze tylko w przypadku polis ubezpieczeniowych, z których korzysta obecnie 18% oszczędzających. Co istotne, w przeciwieństwie do gotówki ubezpieczenie pozwala na usystematyzowane odkładanie pieniędzy. W jaki sposób działa tego typu polisa?

      Pomoc na starcie w dorosłość

      Na przykład w Compensie do ubezpieczenia na życie i dożycie z wypłatą gwarantowanego świadczenia (oszczędności) na koniec umowy może przystąpić dziecko już od 3. miesiąca życia. Z jednej strony produkt zabezpiecza na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, a więc m.in. śmierci czy choroby śmiertelnej dziecka. Z drugiej natomiast – w przypadku dożycia przez dziecko do końca okresu ubezpieczenia – prowadzi do otrzymania przez nie wymiernego wsparcia finansowego, w postaci zgromadzonego kapitału, co ma na celu ułatwienie mu wejścia w dorosłość.

      Pieniądze mogą zostać wydane wedle uznania, np. na spełnienie dowolnych marzeń dziecka, zakup mieszkania, samochodu czy czesne za studia. Kapitał budowany jest metodą małych kroków. Warto zwrócić uwagę, że zaletą posiadania tego typu ubezpieczenia jest konieczność bycia systematycznym w odkładaniu pieniędzy na konkretny cel, jakim jest pomoc dziecku po osiągnięciu pełnoletności, zdaniu matury czy ukończeniu studiów – dodaje Mariola Zdziarska.

      Ile dokładnie można w ten sposób oszczędzić? Minimalna składka miesięczna wynosi 100 zł. W takim przypadku po 18-letnim okresie ubezpieczenia dziecko otrzyma 22 tys. zł. Z kolei podniesienie składki do 340 zł pozwoli zgromadzić w tym czasie oszczędności w wysokości 76 tys. zł – to kwota wystarczająca na opłacenie wynajmu mieszkania przez 5 lat studiów.

      Co ważne, do ubezpieczenia podstawowego można dołączyć ubezpieczenia dodatkowe. – Jednym z wartościowych, z punktu widzenia ochrony dziecka, elementów polisy jest m.in. możliwość zabezpieczenia dziecka na wypadek śmierci ubezpieczającego, czyli zazwyczaj rodzica lub opiekuna dziecka. Ubezpieczyciel, na bazie umowy dodatkowej, może również w takiej sytuacji przejąć na siebie  opłacanie składek, co pozwoli na utrzymanie polisy po śmierci ubezpieczającego – mówi ekspert Compensy.


      1. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf.

      2. Centrum im. Adama Smitha, Koszt wychowania dzieci w Polsce 2015

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large