Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Vienna Insurance Group.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń oferowanych przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

OWU Compensa Komunikacja
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Archiwum:

OWU Compensa Komunikacja obowiązujące od 2 lutego 2017 do 9 września 2020
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący od 22 stycznia 2019 do 9 września 2020
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący od 12 marca 2019 do 9 września 2020 
Aneks nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący od 24 maja 2019 do 9 września 2020
Aneks nr 4 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący od 11 grudnia 2019 do 9 września 2020
Aneks nr 5 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący od 18 lutego 2020 do 9 września 2020
Aneks nr 6 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący od 21 kwietnia 2020 do 9 września 2020
Aneks nr 7 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujący od 20 maja 2020 do 9 września 2020

Tabela procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Aneks nr 1 do Tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu


OWU Compensa Komunikacja obowiązujące od 28 stycznia 2016 do 17 czerwca 2018
OWU Compensa Komunikacja obowiązujące od 12 stycznia 2015 do 27 stycznia 2016
Aneks nr 4 do OWU Compensa Komunikacja obowiązujący od 24 sierpnia 2015 do 9 stycznia 2016
Aneks nr 5 do OWU Compensa Komunikacja obowiązujący od 11 października 2015 do 9 stycznia 2016
Aneks nr 6 do OWU Compensa Komunikacja obowiązujący od 1 stycznia 2016 do 9 stycznia 2016

OWU Compensa Komunikacja obowiązujące od 28 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneks nr 1 do OWU Compensa Komunikacja obowiązujący od 3 marca 2016 do 27 lutego 2017
Aneks nr 2 do OWU Compensa Komunikacja obowiązujący od 26 października 2016 do 27 lutego 2017
Aneks nr 3 do OWU Compensa Komunikacja obowiązujący od 10 stycznia 2017 do 27 lutego 2017

OWU Małych Przedsiębiorstw - Mój Biznes
Aneks nr 1 do OWU Małych Przedsiębiorstw - Mój Biznes
OWU Compensa Firma
Aneks nr 1 do OWU Compensa Firma
Aneks nr 3 do OWU Compensa Firma
Tabela procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Aneks nr 1 do Tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu
OWU mienia od wszystkich ryzyk
Aneks nr 1 do OWU mienia od wszystkich ryzyk
Aneks nr 2 do OWU mienia od wszystkich ryzyk

OWU od ognia i innych zdarzeń losowych
Aneks nr 1 do OWU od ognia i innych zdarzeń losowych
Aneks nr 2 do OWU od ognia i innych zdarzeń losowych
OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku
Aneks nr 1 do OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku
Aneks nr 2 do OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku
OWU maszyn od uszkodzeń
Aneks nr 1 do OWU maszyn od uszkodzeń
Aneks nr 1 do OWU maszyn od uszkodzeń
UDU maszyn od uszkodzeń - Karta Produktu
OWU maszyn i urządzeń budowlanych
Aneks nr 1 do OWU maszyn i urządzeń budowlanych
Aneks nr 2 do OWU maszyn i urządzeń budowlanych
UDU maszyn i urządzeń budowlanych 
OWU sprzętu elektronicznego
Aneks nr 1 do OWU sprzętu elektronicznego
Aneks nr 2 do OWU sprzętu elektronicznego
OWU Ryzyka Budowy
Aneks nr 1 do OWU Ryzyka Budowy
Aneks nr 2 do OWU Ryzyka Budowy
OWU Ryzyka Montażu
Aneks nr 1 do OWU Ryzyka Montażu
Aneks nr 2 do OWU Ryzyka Montażu
OWU Ryzyka Utraty Zysku
Aneks nr 1 do OWU Ryzyka Utraty Zysku
UDU Utrata Zysku - Karta Produktu
OWU od utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk
Aneks nr 1 do OWU utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk
UDU utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk - Karta Produktu
OWU ładunków w przewozie krajowym
OWU OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
Karta Produktu OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
OWU OC spedytora
Karta Produktu OC spedytora
OWU pojazdów szynowych
Aneks nr 1 do OWU pojazdów szynowych
Aneks nr 2 do OWU pojazdów szynowych
OWU NNW
Aneks nr 1 do OWU NNW 
Aneks nr 2 do OWU NNW 
Aneks nr 3 do OWU NNW
Tabela procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Aneks nr 1 do Tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu
OWU Odpowiedzialności Cywilnej
UDU Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
OWU OC architekta
UDU Karta Produktu Ubezpieczenie OC architekta

OWU Compensa Zdrowie
OWU Compensa Zdrowie z Refundacją
OWU Compensa Komunikacja - floty, leasing

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Wniosek o ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu
Wniosek o ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
Wniosek o ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wniosek o ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Wniosek o ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Wniosek o ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
Wniosek o ubezpieczenie ładunków w przewozie krajowym
Wniosek o ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym według polisy jednostkowej
Wniosek o ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym według polisy wielokrotna
Wniosek o ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
Wniosek o ubezpieczenie ryzyka utraty zysku
Wniosek o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Wniosek o obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa z tytułu wykonywania czynności zawodowych
Wniosek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości z tytułu wykonywania czynności zawodowych
Wniosek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez
Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla biur rachunkowych
Załącznik do wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla biur rachunkowych
Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora
Załącznik do wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora
OWU Pojazdów Szynowych
Aneks nr 2 do OWU Pojazdów Szynowych
Wniosek o ubezpieczenie casco pojazdów szynowych


Archiwum:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych (CPM) od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia ryzyka utraty zysku od 01.01.2016 do 31.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów szynowych od 01.01.2016 do 31.07.2021
OWU Compensa Komunikacja - floty, leasing od 15.02.2019 do 14.09.2020
OWU Compensa Komunikacja - floty, leasing od 23.02.2018 do 14.02.2019 
OWU Compensa Komunikacja - floty, leasing od 03.12.2015 do 22.02.2018
OWU Odpowiedzialności Cywilnej od 29.12.2015 do 23.02.2018 
OWU Compensa Firma obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneksy 1,2,3 do OWU Compensa Firma obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneks nr 4 do OWU Compensa Firma obowiązujący od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
OWU Compensa Mój Biznes obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneksy 1,2,3 do OWU Compensa Mój Biznes obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneks nr 4 do OWU Compensa Mój Biznes obowiązujący od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017

OWU Odpowiedzialności Cywilnej obowiązujące od 4 maja 2019 do 31 lipca 2021
UDU Odpowiedzialności Cywilnej - Karta Produktu obowiązująca od 4 maja 2019 do 31 lipca 2021
OWU Odpowiedzialności Cywilnej Architektów, Projektantów, Inżynierów Budownictwa z tytułu wykonywania czynności zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 do 31 lipca 2021
UDU Odpowiedzialności Cywilnej Architektów, Projektantów, Inżynierów Budownictwa z tytułu wykonywania czynności zawodowych - Karta Produktu obowiązująca od 1 stycznia 2019 do 31 lipca 2021
OWU Odpowiedzialności Cywilnej obowiązujące od 1 sierpnia do 4 października 2021
OWU Odpowiedzialności Cywilnej Architektów, Projektantów, Inżynierów Budownictwa z tytułu wykonywania czynności zawodowych obowiązujący od 1 sierpnia do 4 października 2021

OWU ładunków w przewozie krajowym obowiązujący do 4 października 2021
Aneks nr 1 do OWU OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
OWU OC spedytora obowiązujący do 4 października 2021
Aneks nr 1 do OWU OC spedytora
Aneks nr 2 do OWU OC spedytora
OWU ładunków w przewozie krajowym do 4 października 2021
Aneks nr 1 do OWU ładunków w przewozie krajowym
Aneks nr 2 do OWU ładunków w przewozie krajowym
OWU odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
Aneks nr 1 do OWU OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym

OWU Gwarancja Ochrona
Karta IDD_Gwarancja Ochrona
OWU Dobry Plan na Przyszłość
KID_załącznik_Dobry Plan na Przyszłość
Karta IDD_Dobry Plan na Przyszłość
OWU Prywatna Emerytura
KID_załącznik_Prywatna Emerytura

Karta IDD_Prywatna Emerytura
OWU Lepsza Przyszłość
KID załącznik Lepsza Przyszłość

Karta IDD_Lepsza Przyszłość
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna
Karta IDD_Godne Pożegnanie - składka regularna
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa
Karta IDD_Godne Pożegnanie - składka jednorazowa
OWDU Indywidualne
Karta IDD_OWDU Indywidualne 
SWU z UFK o symbolu BRP-4317
Karta IDD_SWU z UFK o symbolu BRP-4317
KID_załącznik_SWU z UFK o symbolu BRP-4317
OWU W Razie W
Karta IDD_W Razie W
OWU Portfele Funduszowe mBank
Karta IDD_Portfele Funduszowe mBank
KID_Załącznik_Portfele Funduszowe mBank
OWU Bezpieczna Grupa
Karta IDD_Bezpieczna Grupa
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (Bezpieczna Grupa 2012, Pakiet Bezpieczna Grupa) - dla umów, których początek odpowiedzialności przypada do 2018.11.30
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (Bezpieczna Grupa 2012, Pakiet Bezpieczna Grupa) - dla umów, których początek odpowiedzialności przypada od 2018.12.01 do 2019.04.30

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (Bezpieczna Grupa, Pakiet Bezpieczna Grupa - dla umów, których początek odpowiedzialności przypada od 2019.05.01

Tabela trwałej utraty zdrowia (Bezpieczna Grupa 2012) - dla umów, których początek odpowiedzialności przypada do 2018.11.30

Tabela trwałej utraty zdrowia (Bezpieczna Grupa 2012) - dla umów, których początek odpowiedzialności przypada od 2018.12.01 do 2019.04.30
Tabela trwałej utraty zdrowia (Bezpieczna Grupa, Pakiet Bezpieczna Grupa) - dla umów, których początek odpowiedzialności przypada od 2019.05.01

OWU Pakiet Bezpieczna Grupa

Karta IDD_Pakiet Bezpieczna Grupa

OWU Między Nami
OWU Compensa Firma Życie
Karta IDD_Compensa Firma Życie
Ogólne Warunki Grupowego Pracowniczego Ubezpieczenia na Życie GRU/P

Archiwum

Compensa Maxima
KID Compensa Maxima ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK obowiązujący od 2020.07.01 do 2020.08.02
KID Compensa Maxima ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK obowiązujący od 2020.08.03 do 2020.12.30

Compensa IKZE
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2016.12.01 do 2017.01.31
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2017.02.01 do 2017.05.31
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2017.06.01 do 2017.06.20
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2017.09.25 do 2018.02.22
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.09.26
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.10.31
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2020.11.01 d0 2020.12.30
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2020.12.31 do 2021.03.09
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2021.03.10 do 2021.04.18
KID załącznik Flexi Plus obowiązujący od 2020.11.01 do 2020.12.30


Compensa Prestiż Nova i OWDU
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.03.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2017.02.01 do 2017.06.20
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2017.09.25 do 2017.12.10
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2017.12.11 do 2018.02.22
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2017.01.18 do 2018.05.24
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.09.26 
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.09.30

KID_załącznik Compensa Prestiż Nova obowiązujący od 2018.01.01 do 2018.04.30
KID załącznik Compensa Prestiż Nova obowiązujący od 2018.05.01 do 2018.09.30
KID załącznik Compensa Prestiż Nova obowiązujący od 2018.10.01 do 2018.10.17
KID załącznik Compensa Prestiż Nova obowiązujący od 2018.10.18 do 2019.05.31
KID załącznik Compensa Prestiż Nova obowiązujący od 2019.06.01 do 2020.09.30

Dobry Plan na Przyszłość i OWDU
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.12.12
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2016.12.13 do 2017.02.20
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2017.02.21 do 2018.02.22
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2017.01.18 do 2018.05.24
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2019.05.04 do 2019.09.26
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.10.26
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2020.10.27 do 2021.03.09
KID załącznik Dobry Plan na Przyszłość obowiązujący od 2018.01.01 do 2019.05.31
KID_załącznik_Dobry Plan na Przyszłość obowiązujący od 2019.06.01 do 2020.08.18


Flexi Plus
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2016.02.01 do 2017.01.09
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2017.01.10 do 2017.06.20
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2017.09.25 do 2018.02.22
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.09.26
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.10.31
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2020.11.01 do 2020.12.30
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2020.12.31 do 2021.03.09 

KID_załącznik_Flexi Plus obowiązujący od 2018.01.01 do 2018.06.19
KID załącznik Flexi Plus obowiązujący od 2018.06.20 do 2018.09.30
KID załącznik Flexi Plus obowiązujący od 2018.10.01 do 2018.10.17
KID załącznik Flexi Plus obowiązujący od 2018.10.18 do 2019.05.31
KID załącznik Flexi Plus obowiązujący od 2019.06.01 do 2020.10.31
KID załącznik Flexi Plus obowiązujący od 2020.11.01 do 2020.12.30
KID załącznik Flexi Plus obowiązujący od 2020.12.31 do 2021.03.31


Gwarancja Komfort i OWDU
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.03.01
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2017.03.02 do 2017.06.20
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2017.02.01 do 2018.02.22
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2017.01.18 do 2018.05.23
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2017.09.25 do 2018.05.24
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2019.05.04 do 2019.09.26
OWU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2019.05.04 do 2019.09.26
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2019.09.27 do 2021.03.09
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.09.26
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.10.31
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.10.31 
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.11.30
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2020.12.01 do 2020.12.30
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2020.12.31 do 2021.09.03

KID załącznik Gwarancja Komfort obowiązujący od 2018.01.01 do 2019.05.31
KID załącznik OWDU z UFK obowiązujący od 2018.01.01 do 2018.09.30
KID załącznik OWDU z UFK obowiązujący od 2018.10.01 do 2018.10.17
KID załącznik OWDU z UFK obowiązujący od 2018.10.18 do 2019.05.31
KID załącznik OWDU z UFK obowiązujący od 2019.06.01 do 2020.08.23
KID załącznik OWDU z UFK obowiązujący od 2020.08.24 do 2020.10.31
KID załącznik OWDU z UFK obowiązujący od 2020.11.01 do 2021.03.31


Gwarancja Ochrona i OWDU
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2017.02.01 do 2018.02.22
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2017.01.18 do 2018.05.24
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Gwarancja Ochrona od 2019.05.04 do 2020.10.26
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03

Gwarancja Ochrona Optima
OWU Gwarancja Ochrona Optima obowiązujące od 2017.04.28 do 2018.02.22
OWU Gwarancja Ochrona Optima obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Gwarancja Ochrona Optima obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Gwarancja Ochrona Optima obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Gwarancja Ochrona Optima obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.10.31 


Gwarancja Renta i OWDU

OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2017.02.01 do 2018.02.22
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2017.01.18 do 2018.05.24
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2019.05.04 do 2019.09.26
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.10.31
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2020.11.01 do 2020.03.09
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.11.30
KID załącznik Gwarancja Renta obowiązujący od 2018.01.01 do 2019.05.31
KID załącznik Gwarancja Renta obowiązujący od 2019.06.01 do 2019.08.18

Prywatna Emerytura i OWDU
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.01.18 do 2018.05.24
OWU Prywatna Emerytura obowiązujące od 2017.07.11 do 2018.02.22
OWU Prywatna Emerytura obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Prywatna Emerytura obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
KID_załącznik_Prywatna Emerytura obowiązujący od 2018.01.01 do 2019.05.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Prywatna Emerytura obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Prywatna Emerytura obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.10.26
OWU Prywatna Emerytura obowiązujące od 2020.10.27 do 2021.03.09 
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
KID_załącznik_Prywatna Emerytura obowiązujący od 2019.05.04 do 2020.08.18

Lepsza Przyszłość
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2017.01.01 do 2017.01.31
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2017.02.01 do 2017.06.20
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2017.09.25 do 2018.02.22
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.09.26
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2019.09.27 do 2020.10.31
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2020.11.01 do 2020.12.30
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2020.12.31 do 2020.03.09 

KID_załącznik_Lepsza Przyszłość obowiązujący od 2018.01.01 do 2018.09.30
KID załącznik Lepsza Przyszłość obowiązujący od 2018.10.01 do 2018.10.17
KID załącznik Lepsza Przyszłość obowiązujący od 2018.10.18 do 2019.05.31
KID załącznik Lepsza Przyszłość obowiązujący od 2019.06.01 do 2020.08.23
KID załącznik Lepsza Przyszłość obowiązujący od 2020.08.24 do 2020.10.31
KID załącznik Lepsza Przyszłość obowiązujący od 2020.11.01 do 2021.03.31 


Godne Pożegnanie - składka jednorazowa
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.31
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa obowiązujące od 2017.02.01 do 2018.02.22
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.10.26

Godne Pożegnanie - składka regularna
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.31
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna obowiązujące od 2017.02.01 do 2018.02.22
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.10.26

W Razie W
OWU W Razie W obowiązujące od 2018.04.09 do 2018.05.24
OWU W Razie W obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU W razie W obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.05.03
OWU W Razie W obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.10.26

SWU z UFK
SWU z UFK obowiązujące od 2017.11.01 do 2018.05.24
SWU z UFK obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
SWU z UFK obowiązujące od 2018.12.01 do 2020.12.30
SWU z UFK obowiązujące od 2020.12.31 do 2021.03.09
KID załącznik SWU z UFK o symbolu BRP-4317 obowiązujące od 2018.01.01 do 2018.05.24
KID załącznik SWU z UFK o symbolu BRP-4317 obowiązujące od 2018.05.25 do 2019.05.31
KID załącznik SWU z UFK o symbolu BRP-4317 obowiązujący od 2019.06.01 do 2020.08.23
KID załącznik SWU z UFK o symbolu BRP-4317 obowiązujący od 2020.08.24 do 2021.03.31

Portfele Funduszowe
OWU Portfele Funduszowe obowiązujące od 2018.04.02 do 2018.05.24
OWU Portfele Funduszowe obowiązujące od 2018.05.25 do 2019.05.04
OWU Portfele Funduszowe obowiązujące od 2019.05.05 do 2020.12.30
OWU Portfele Funduszowe obowiązujące od 2020.12.31 do 2021.03.09
KID_załącznik_Portfele Funduszowe obowiązujący od 2018.04.02 do 2019.05.31
OWU Portfele Funduszowe od 2021.03.10 do 2021.07.04
KID załącznik obowiązujący od 2019.06.01 do 2020.08.31
KID załącznik obowiązujący od 2020.09.01 do 2020.08.31

Bezpieczna Grupa 2012
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2013.02.01 do 2013.07.31
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2014.09.10 do 2014.10.15
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2014.10.16 do 2015.10.31
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2015.11.01 do.2015.12.31
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.26
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2017.01.27 do 2018.02.22
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.03.31
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2019.04.01 do 2019.05.03
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2019.05.29 do 2020.10.13
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2020.10.14 do 2021.02.03

Bezpieczna Grupa 2011
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2011.04.01 do 2012.02.29
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2012.03.01 do 2013.07.31
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2014.09.10 do 2015.10.07
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2015.10.08 do 2015.12.31
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.09
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2011.04.01

Bezpieczna Grupa
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2009.06.01 do 2013.07.31
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2014.09.10 do 2015.10.07
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2015.10.08 do 2015.01.09
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.09
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2017.01.10
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30

Compensa Firma Życie
OWU Compensa Firma Zycie obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.02.28
OWU Compensa Firma Życie obowiązujące od 2016.03.01 do 2017.01.31
OWU Compensa Firma Życie obowiązujące od 2017.02.01 do 2018.02.22
OWU Compensa Firma Życie obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Compensa Firma Życie obowiązujące od 2018.05.25 do 2019.05.03
OWU Compensa Firma Życie obowiązujące od 2019.05.04 do 2020.10.18
OWU Compensa Firma Życie obowiązujące od 2020.10.19 do 2021.02.14 

Pakiet Bezpieczna Grupa
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2013.02.01 do 2013.07.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2014.09.10 do 2015.10.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2015.11.01 do 2015.12.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2017.02.01 do 2018.02.22
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.03.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2019.04.01 do 2019.05.03
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2019.05.04 do 2021.03.05

Między Nami

OWU Między Nami obowiązujące od 2015.03.01 do 2015.06.16
OWU Między Nami obowiązujące od 2015.06.17 do 2015.10.31
OWU Między Nami obowiązujące od 2015.11.01 do 2015.12.31
OWU Między Nami obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.17
OWU Między Nami obowiązujące od 2016.04.18 do 2017.01.26 
OWU Między Nami obowiązujące od 2017.01.27 do 2017.09.17
OWU Między Nami obowiązujące od 2017.09.18 do 2018.02.22
OWU Między Nami obowiązujące od 2018.02.23 do 2018.05.24
OWU Między Nami obowiązujące od 2018.05.25 do 2018.11.30
OWU Między Nami obowiązujące od 2018.12.01 do 2019.03.31
OWU Między Nami obowiązujące od 2019.04.01 do 2019.05.03
OWU Między Nami obowiązujące od 2019.05.04 do 2019.09.01
OWU Między Nami obowiązujące od 2019.09.02 do 2021.01.21
OWU Między Nami obowiązujące od 2021.01.22 do 2021.02.08

OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski obowiązujące od 1 sierpnia 2018
Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski obowiązujących od 1 sierpnia 2018
Aneks nr 2 do AC Pakiet Dealerski_Klauzula nr 2_Ubezpieczenie utraty zniżki

OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do  OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski
Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski
Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski

OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect obowiązujące do 31 lipca 2018

Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect
Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect
Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect

OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis obowiązujące od 1 sierpnia 2018
Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis obowiązujących od 1 sierpnia 2018
Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC)
Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC)
Aneks nr 4 do AC Program Serwis_Klauzula nr3_Ubezpieczenie utraty zniżki

OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis obowiązujące do 31 lipca 2018

Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis
Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis
Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis

OWU Medical Assistance obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Medical Assistance obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do OWU Medical Assistance
Aneks nr 2 do OWU Medical Assistance
Aneks nr 3 do OWU Medical Assistance

OWU Assistance Prawny obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Assistance Prawny obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do OWU Assistance Prawny
Aneks nr 2 do OWU Assistance Prawny
Aneks nr 3 do OWU Assistance Prawny

OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect obowiązujące od 1 sierpnia 2018
Aneks nr 1 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" obowiązujące od 1 sierpnia 2018
Aneks nr 2 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do WU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect
Aneks nr 2 do WU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect
Aneks nr 3 do WU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect

OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance Benefia SOS" obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance Benefia SOS" obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"
Aneks nr 2 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"
Aneks nr 3 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"
Aneks nr 4 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"

OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
Aneks nr 1 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
Aneks nr 2 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
Aneks nr 3 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)

OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect obowiązujące do 31 lipca 2018 
Aneks nr 1 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect
Aneks nr 2 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect
Aneks nr 3 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect

OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego owiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego owiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego owiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 2 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
Aneks nr 3 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów
Aneks nr 2 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów
Aneks nr 3 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów

OWU Płatności Składki obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Płatności Składki obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do OWU Płatności Składki
Aneks nr 2 do OWU Płatności Składki 
Aneks nr 3 do OWU Płatności Składki

OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta obowiązujące od 1 sierpnia 2018
OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta obowiązujące do 31 lipca 2018
Aneks nr 1 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta
Aneks nr 2 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta
Aneks nr 3 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta

OWU Auto Casco dla Klientów PKO BP S.A. od 15.06.2020
OWU Auto Casco dla Klientów PKO BP S.A. do 14.06.2020
OWU NNW dla Klientów PKO BP S.A.
OWU Zielona Karta dla Klientów PKO BP S.A.

OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
Aneks nr 1 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
Aneks nr 2 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
Załącznik nr 1 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance

OWU nieruchomości w trakcie budowy
Aneks nr 1 OWU nieruchomości w trakcie budowy
Aneks nr 2 OWU nieruchomości w trakcie budowy
Załącznik nr 1 OWU nieruchomości w trakcie budowy

OWU Benefia Voyage
OWU Pakiet Voyage - nieaktualne

OWU Benefia Rodzina II
Aneks nr 1 do OWU Benefia Rodzina II

OWU AC pojazdów samochodowych dla Klientów Getin Noble Bank S.A.
OWU Assistance pojazdów samochodowych dla Klientów Getin Noble Bank S.A.
OWU NNW Kierowcy i Pasażerów pojazdów samochodowych dla Klientów Getin Noble Bank S.A.
OWU Szyb Pojazdu dla Klientów Getin Noble Bank S.A.

SUPER GRUPA
SUPER GRUPA - warunki Umowy Podstawowej, Umowy Dodatkowej i Umowy Indywidualnej Kontynuacji
OWDU Dodatkowa Ochrona
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w programie "Pakiet Usług Assistance"
Regulamin uczestnictwa w Programie: "Pakiet Usług Assistance"
Karta IDD_OWU Super Grupa
Karta IDD_OWUIK Super Grupa
Karta IDD_OWDU na życie Super Grupa

SUPER GWARANCJA
SUPER GWARANCJA - warunki UMowy Podstawowej i Umowy Dodatkowej
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"
Regulamin uczestnictwa w programie "Pakiet Usług Assistance"
Karta IDD_OWU Super Gwarancja
Karta IDD_OWDU na życie z opcją funduszy Super Gwarancja 

GRUPA +
Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie GRUPA+ 
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w programie "Pakiet Usług Assistance"
Regulamin uczestnictwa w Programie: "Pakiet Usług Assistance"
Karta IDD_Grupa+

BEZPIECZNE DZIECKO
Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie dzieci i młodzieży BEZPIECZNE DZIECKO
Karta IDD_Bezpieczne Dziecko

SCHOLAR
Ogólne Warunki uniwersalnego grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży SCHOLAR
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży
Regulamin uczestnictwa w Programie: "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży
Karta IDD_Scholar

OPEN SCHOLAR
Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie dzieci i młodzieży OPEN SCHOLAR
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży
Regulamin uczestnictwa w Programie: "Pakiet Usług Assistance" dla Dzieci i Młodzieży
Karta IDD_Open Scholar

VIP
Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie VIP
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"
Regulamin uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"
Karta IDD_VIP

VIP PLUS
Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie VIP PLUS
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w Programie "Pakiet Assistance"
Regulamin uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

SENIOR
Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie SENIOR
Pakiet Medyczny - Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"
Regulamin uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"
Karta IDD_Senior

POLISA DLA CIEBIE
Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie POLISA DLA CIEBIE
Ogólne Warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku POLISA DLA CIEBIE
Ogólne Warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku POLISA DLA CIEBIE
Karta IDD_OWU Polisa dla Ciebie
Karta IDD_OWDU zgon w wyniku NW_Polisa dla Ciebie
Karta IDD_OWDU trwała całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW_Polisa dla Ciebie

BEZPIECZNY NA DRODZE
Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych
BEZPIECZNY NA DRODZE 
Karta IDD_Bezpieczny na Drodze

SUPER NETTO
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie SUPER NETTO
Karta IDD_Super Netto

ŻAK
Ogólne Warunki ubezpieczenia stypendialnego ŻAK
KID ŻAK
Załącznik do KID ŻAK - scenariusze dotyczące wyników
Karta IDD_Żak

OWDU ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych / Regulaminy UFK
Ogólne Warunki dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
KID OWDU UFK
Załącznik do KID OWDU UFK - scenariusze dotyczące wyników
Załącznik do KID OWDU UFK - koszty
Regulamin PKO Obligacji Długoterminowych
Regulamin PKO Stabilnego Wzrostu
Regulamin PKO Zrównoważony
Regulamin ESALIENS Akcji
Regulamin PKO Akcji Nowa Europa
Regulamin PKO Akcji Plus
Karta IDD_OWDU ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Archiwum

SUPER GRUPA

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 18-04-2019 roku do 31-01-2021
Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 01-02-2021 roku do 21-02-2021

SUPER GRUPA UMOWA PODSTAWOWA

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa
obowiązujące od 01-03-2002 roku do 30-09-2002 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa
obowiązujące od 01-10-2002 roku do 28-02-2004 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa
obowiązujące od 01-03-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa
obowiązujące od 01-08-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa
obowiązujące od 29-08-2007 roku do 31-10-2008 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa
obowiązujące od 01-11-2008 roku do 14-07-2014 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa
obowiązujące od 15-07-2014 roku do 31-03-2015 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życia Super Grupa
obowiązujące od 01-04-2015 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa
obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa
obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

SUPER GRUPA UMOWA DODATKOWA

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa obowiązujące od 01-10-2008 roku do 14-07-2014 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 01-04-2015 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 01-06-2018 roku do 14-01-2019 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 15-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 18-04-2019 roku do 31-01-2021 roku

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy Dodatkowej
do Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA (obowiązujący od 01.01.2016)

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30-06-2014 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa obowiązujące od 01-09-2006 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Grupy obowiązujące od 01-07-2014 roku do 31-03-2015 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super grupa obowiązujące od 01-04-2015 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji  Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 01-06-2018 roku do 13-01-2019

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji  Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 14-01-2019 roku do 17-04-2019

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji  Ubezpieczenia na Życie Super Grupa obowiązujące od 18-04-2019 roku do 31-01-2021

SUPER GWARANCJA
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 08-12-2020 roku do 31-01-2021 roku

SUPER GWARANCJA UMOWA PODSTAWOWA 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-05-2002 roku do 30-09-2002 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-10-2002 roku do 30-11-2002 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-12-2002 roku do 31-03-2003 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-04-2003 roku do 28-02-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-03-2004 roku do 31-05-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-03-2004 roku do 31-05-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-06-2004 roku do 15-06-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 16-06-2004 roku do 08-08-2004 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 09-08-2004 roku do 31-01-2006 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-02-2006 roku do 31-07-2007 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-08-2007 roku do 31-12-2009 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-01-2010 roku do 31-12-2012 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja
obowiązujące od 01-01-2013 roku do 06-02-2018 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku  

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 18-04-2019 roku do 07-12-2020

SUPER GWARANCJA UMOWA DODATKOWA

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-12-2006 roku do 31-07-2007 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-08-2007 roku do 31-01-2008 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-02-2008 roku do 31-12-2009 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-01-2010 roku do 30-06-2011 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-07-2011 roku do 31-12-2012 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-01-2013 roku do 31-01-2014 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 02-02-2014 roku do 31-01-2018 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 01-06-2018 roku do 14-01-2019 roku  

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 15-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja obowiązujące od 18-04-2019 roku do 07-12-2020 roku

BEZPIECZNE DZIECKO

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko
obowiązujące od 01-06-2008 roku do 28-02-2010 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko
obowiązujące od 01-03-2010 roku do 30-09-2014 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko
obowiązujące od 01-10-2014 roku do 30-04-2015 roku

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko
obowiązujące od 01.05.2015 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży Bezpieczne Dziecko obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

GRUPA+

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA+ obowiązujące od 01-10-2016 roku do 31-05-2018 roku  

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA+ obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku 

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie GRUPA+ obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku 

OPEN SCHOLAR

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR obowiązujące od 01-09-2015 roku do 31-05-2018 roku 

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku 

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży OPEN SCHOLAR obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku 

SCHOLAR

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży SCHOLAR obowiązujące od 13-04-2016 roku do 31-05-2018 roku  

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży SCHOLAR obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku 

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie Dzieci i Młodzieży SCHOLAR obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku 

SENIOR

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SENIOR obowiązujące od 01-02-2017 roku do 31-05-2018 roku  

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SENIOR obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku 

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SENIOR obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku 

VIP

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie VIP
obowiązujące od 15-04-2013 roku do 30-09-2014

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie VIP
obowiązujące od 01-10-2014 roku do 31-03-2015 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP obowiązujące od 01-04-2015 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie VIP obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

POLISA DLA CIEBIE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie
obowiązujące od 15-01-2015 roku do 31-05-2019 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie
obowiązujące od 15-01-2015 roku do 31-12-2015 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie
obowiązujące od 01-12-2010 roku do 30-06-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie
obowiązujące od 01-12-2010 roku do 30-06-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie
obowiązujące od 01-07-2014 roku do 14-01-2015 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie obowiązujące od 01-06-2018 roku do 13-01-2019 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Polisa dla Ciebie obowiązujące od 14-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

Ogólne Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie Polisa dla Ciebie obowiązujące 01-06-2019 do 30-09.2020 

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Zgonu W Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
obowiązujące od 01-12-2010 roku do 31-07-2014 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Zgonu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 15-01-2015 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Zgonu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 01-06-2018 roku do 14-01-2019 roku 

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Zgonu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 15-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy W Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 01-12-2010 roku do 31-07-2014 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 01-08-2014 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 01-06-2018 roku do 14-01-2019 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku obowiązujące od 15-01-2019 roku do 17-04-2019 roku


BEZPIECZNY NA DRODZE

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze obowiązujące od 01-07-2010 roku do 30-06-2014 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze obowiązujące od 01-07-2014 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze obowiązujące od 01-06-2018 roku do 24-01-2019 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze obowiązujące od 25-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych obowiązujące od 18-04-2019 do 30-09-2020 roku


SUPER NETTO

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i DOŻYCIE SUPER NETTO obowiązujące od 01-01-2015 roku do 31-05-2018 roku  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i DOŻYCIE SUPER NETTO obowiązujące od 01-06-2018 roku do 13-01-2019 roku 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i DOŻYCIE SUPER NETTO obowiązujące od 14-01-2019 roku do 17-04-2019 roku 

Ogólne Warunki ubezpieczenia na życie i dożycie SUPER NETTO obowiązujące od 18-04-2019 do 30.09.2020

ŻAK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK
obowiązujące od 18-06-1996 roku do 22-12-2004 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK
obowiązujące od 23-12-2004 roku do 22-08-2007 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK
obowiązujące 23-08-2007 roku do 16-06-2009 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK
obowiązujące od 17-06-2009 roku do 16-06-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK
obowiązujące od 17-06-2014 roku do 31-12-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK
obowiązujące od 01-01-2015 roku do 31-07-2015 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK obowiązujące od 01-08-2015 roku do 31-05-2018 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK obowiązujące od 01-06-2018 roku do 14-01-2019 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK obowiązujące od 15-01-2019 roku do 17-04-2019 roku 

Ogólne Warunki ubezpieczenia stypendialnego ŻAK obowiązujące od 18-04-2019 roku do 30-09-2020 roku

Ogólne Warunki ubezpieczenia stypendialnego ŻAK obowiązujące od 01-10-2020 roku do 09-03-2021 roku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązujące od 23-08-2007 roku do 31-05-2018 roku  

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązujące od 01-06-2018 roku do 14-01-2019 roku 

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązujące od 15-01-2019 roku do 17-04-2019 roku

Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązujące od 18-04-2019 roku do 24-01-2021 roku  

Ogólne Warunki dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych obowiązujące od 25-01-2021 09-03-2021

Karta produktu OWDU ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych obowiązująca od 18-09-2018 do 30-12-2020

Karta produktu OWDU ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych obowiązująca od 18-09-2018 do 30-12-2020

BEZPIECZNA FIRMA

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 11 września 2007 roku do 19 lutego 2016 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 22 sierpnia 2007 roku do 19 lutego 2016 roku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 01 lutego 2007 roku do 22 sierpnia 2007 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Firma obowiązujące od 01 luty 2007 roku do 11 września 2007 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Rodziny Ubezpieczonego

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Wariant I

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Wariant II

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu i poddaniu Ubezpieczonego Operacji Chirurgicznej

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Choroby Zawodowej powodującej niezdolność Ubezpieczonego do pracy

Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Twoja Kariera

Pakiet Medyczny - Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance" 

Regulamin uczestnictwa w Programie "Pakiet Usług Assistance"

INVEST POLISA

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Terminowego
Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Ogólne Warunki Umowy Terminowego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Wniosek o zawarcie umowy Terminowego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Tabela opłat i prowizji do Terminowego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Formularz zlecenia wykupu i konwersji jednostek UFK do Terminowego Ubezpieczo
Terminowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Invest Polisa

Ankieta UFK

Rekomendacja Produktu

PREMIUM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM
obowiązujące od 08-09-1997 roku do 02-11-2004 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM
obowiązujące od 03-11-2004 roku do 01-11-2006 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM
obowiązujące od 02-11-2006 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM
obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30-06-2009 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM
obowiązujące od 01-07-2009 roku do 28-07-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM
obowiązujące od 29-07-2014 roku do 31-12-2014 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM
obowiązujące od 01-01-2015 roku do 31-07-2015 roku

INDYWIDUALNA POLISA EMERYTALNA

Ogólne Warunki Indywidualnej Polisy Emerytalnej
obowiązujące do 01-12-2000 roku do 31-10-2001 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Polisy Emerytalnej
obowiązujące od 01-11-2001 roku do 30-09-2002 roku 

Ogólne Warunki Indywidualnej Polisy Emerytalnej
obowiązujące od 01-10-2002 roku do 31-08-2004 roku

POLISA 100

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie POLISA 100
obowiązujące od dnia 27-07-1995 roku do 01-08-2002 roku

POLISA 100 FUNDUSZ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Dożycie POLISA 100 Fundusz
obowiązujące od dnia 10-09-1996 roku do 01-08-2002 roku

POLISA 100 PLUS

Ogólne Warunki Dożywotniego Ubezpieczenia na Życie POLISA 100 Plus
obowiązujące od dnia 14-08-1996 roku do 01-08-2002 roku

UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW I LEASINGOBIORCÓW 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców
obowiązujące 01-07-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców
obowiązujące 29-08-2007 roku do 30-06-2009 roku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców
obowiązujące od 01-07-2009 roku do 30-06-2014 roku

MONO 

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono
obowiązujące od 01-07-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono
obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30-06-2014

MONO PLUS

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono Plus
obowiązujące od 01-09-2004 roku do 28-08-2007 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono Plus
obowiązujące od 29-08-2007 roku do 30-06-2009 roku

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Mono Plus
obowiązujące od 01-07-2009 roku do 30-06-2014 roku

MONO GWARANCJA

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie MONO GWARANCJA
obowiązujące od 13-12-2006 roku do 27-08-2007 roku

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie MONO GWARANCJA
obowiązujące od 28-08-2007 roku

BONUS

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Bonus
obowiązujące od 16-01-2008 roku

SUPERPREMIUM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Opcją Funduszy SUPERPREMIUM
obowiązujące od 06-03-2001 roku do 31-12-2004 roku

MULTI GRUPA

Ogólne Warunki Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Multi Grupa
obowiązujące do 01-10-2007 roku do 01-06-2014 roku

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Otwartego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy Multi grupa obowiązujące od 01-10-2007 roku

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie
obowiązujące od 01-07-1995 roku do 01-05-1999 roku

RODZINNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 

Ogólne Warunki Rodzinnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie
obowiązujące od 15-05-1997 roku do  01-10-2003 roku

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia z tytułu pobytu w szpitalu do Rodzinnego Grupowego
Ubezpieczenia na Życie obowiązujące od 06 kwietnia 1999 roku do 01-10-2003 roku

RODZINA 2000

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie "Rodzina 2000"
obowiązujące od 06-04-1999 roku do 30-09-1999 roku

Ogólne Warunki Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia na Życie "Rodzina 2000"
obowiązujące od 01-10-1999 roku do 01-10-2003 roku

MOJA RODZINA 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie "MOJA RODZINA"
wraz ze Skorowidzem, obowiązujące od 06-02-2013 roku

Zasady Rozpatrywania Reklamacji w "Polisa-Życie" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group, załącznik do OWU

Infolinia 22 501 61 00