• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Ubezpieczenie budynków rolniczych to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego. Poznaj naszą ofertę, która pozwoli Ci kompleksowo zabezpieczyć Twoje gospodarstwo rolne: w Compensie ubezpieczymy Twoje budynki w zakresie rozszerzonym lub od wszystkich ryzyk (All Risk).

      Znajdź agenta
      • Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • Możliwość zawarcia ubezpieczenia w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w ramach jednej polisy: budynki rolnicze, OC rolników oraz dobrowolne ubezpieczenie mienia.

      Ubezpiecz to, co dla Ciebie ważne. Nie tylko to, co musisz.

      Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Ubezpieczenie budynków rolniczych − dowiedz się więcej

      Co jest objęte ochroną w ramach ubezpieczenia budynków rolniczych?

      Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

      Zakres obowiązkowy ubezpieczenia budynków rolniczych zapewnia ochronę na wypadek szkód powstałych wskutek zdarzeń opisywanych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Są to zdarzenia takie jak ogień, huragan czy też powódź.

      Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie chroni jednak w pełni budynków rolniczych. W Compensie zapewniamy możliwość rozszerzenia ochrony obowiązkowej o ubezpieczenie w zakresie rozszerzonym oraz w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk). Szczegółowy zakres opisujemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Gospodarstwa Rolnego III (21021).

      Zapamiętaj! Ubezpieczając budynki w Compensie w wariantach rozszerzonym lub od wszystkich ryzyk (All Risk) spełniasz ustawowy obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych.

      W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczenia dla obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych?

      Sumy ubezpieczenia dla budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ustalane są w uzgodnieniu z Compensą.

      W przypadku pozostałych przedmiotów ubezpieczenia, Ty decydujesz o wysokości sum ubezpieczenia.

      Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony przy zawarciu ubezpieczenia budynków rolnych?

      Wraz z umową obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, klient może zawrzeć w ramach jednej polisy:

      Więcej szczegółów w zakładkach OC rolnika oraz ubezpieczenia rolnicze – m.in. ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych, maszyn rolniczych, zwierząt.

      Dlaczego warto ubezpieczyć budynki rolnicze w wariancie rozszerzonym lub od wszystkich ryzyk (All Risk)?

      Wariant ustawowy chroni jedynie od ryzyk wymienionych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warianty dobrowolnego ubezpieczenia budynków rolniczych – rozszerzony i od wszystkich ryzyk (All Risk) rozszerzają katalog ryzyk objętych ochroną o odpowiedzialność w zakresie np. aktów terroru, przepięć, wandalizmu, czy zamarznięcia wody w instalacjach. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na wariant All Risk zakresem odpowiedzialności będą objęte wszelkie inne, nagłe, niewyłączone w OWU zdarzenia, takie jak na przykład szkody własne, szkody powstałe wskutek działania zwierząt, stłuczenia, pęknięcia szyb i stałych elementów budynku mieszkalnego.

      Poznaj różnice pomiędzy wariantami ubezpieczenia budynków rolniczych oferowanych przez Compensę

      Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
      (wariant ustawowy)      Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
      (wariant rozszerzony)


      Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
      (wariant All Risk)

      Ryzyka wymienione w ustawie


      ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego

       

      Ryzyka ponad zakresem wymienionym w ustawie


      trzęsienie ziemi, dym i sadza, fala uderzeniowa, zalanie, upadek drzew i masztów, wandalizm

       

      tak

      tak

      zamarznięcie wody w instalacjach bądź urządzeniach

       

      tak
      dotyczy tylko budynków mieszkalnych

      tak
      dotyczy tylko budynków mieszkalnych

      wiatr

       

      tak
      13 m/s czyli ok. 47 km/h

      tak
      niezależnie od prędkości wiatru

      deszcz

       

      tak
      niezależnie od natężenia opadów

      tak
      niezależnie od natężenia opadów

      przepięcia piorunowe i elektryczne,
      z wyłączeniem OZE (odnawialnych źródeł energii)

       

      tak
      – 100% sumy ubezpieczenia w odniesieniu
      budynku mieszkalnego z wyłączeniem OZE

      – 20% sumy ubezpieczenia w odniesieniu budynków innych niż budynek mieszkalny z wyłączeniem OZE

      tak
      – 100% sumy ubezpieczenia budynku z wyłączeniem OZE

      uderzenie pojazdu

       

      tak


      tak


      zalanie przez niezamknięte okna w budynku mieszkalnym

       

      tak
      z limitem 2 000 zł

      graffiti

       

      tak

      akty terroru

       

      tak

      rażące niedbalstwo

       

      tak

      stłuczenie lub pęknięcie szyb i innych stałych elementów budynku mieszkalnego

       

      możliwe rozszerzenie ochrony o to ryzyko za opłatą dodatkowej składki – rozdział V.

      możliwe rozszerzenie ochrony o to ryzyko za opłatą dodatkowej składki – rozdział V.

      tak


      działanie zwierząt innych niż:
      a) zwierzęta domowe,
      b) krety, nornice, owady,
      c) zwierzęta gospodarskie będące w posiadaniu Ubezpieczonego

       

      tak
      z limitem 10 000 zł

      inne nagłe i nieprzewidywalne zdarzenia niewyłączone w OWU, np. szkody własne

       

      tak

      Inne ubezpiecznia dla rolnika

      Zboże

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      OC Rolnika

      Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne, Rolne

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

      • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym
      Zboże

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      OC Rolnika

      Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne, Rolne

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

      • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large