• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    OC Rolnika

    Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego.

    • Kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie pozostałego mienia.
    • Możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki.

    Ubezpiecz to, co dla Ciebie ważne. Nie tylko to, co musisz.

    Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

    Dowiedz się więcej o OC Rolnika

    OC Rolnika – jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia?

    Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem:

    • śmierci,
    • uszkodzenia ciała,
    • rozstroju zdrowia,
    • uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

    Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

    Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli. Znajdziesz ją w plikach do pobrania.

    Kto jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia OC Rolnika?

    Ubezpieczeniem OC rolnika objęta jest odpowiedzialność cywilna:

    • rolnika,
    • osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
    • osób, które pracując w gospodarstwie rolnym, wyrządziły szkodę (w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego).

    Suma Gwarancyjna w ubezpieczeniu OC Rolnika

    Suma Gwarancyjna to maksymalna kwota zabezpieczenia na wypadek szkód. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika suma ta wynosi:

    • w przypadku szkód na osobie: 5 000 000 euro,
    • w przypadku szkód w mieniu: 1 000 000 euro.

    Jest to suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

    Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony? Jakie jeszcze ubezpieczenia dla rolnika można wybrać?

    Ubezpieczenie OC rolnika może zostać rozszerzone w ramach jednej polisy o:

    • OC w życiu prywatnym,
    • Ubezpieczenie innego mienia będącego w posiadaniu rolnika.

    Więcej szczegółów w zakładkach: Ubezpieczenie budynków rolniczych oraz Ubezpieczenia dobrowolne.

    Inne ubezpiecznia dla rolnika

    Rolne

    Ubezpieczenie budynków rolniczych

    Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

    • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków stanowiących gospodarstwo rolne
    • możliwość ubezpieczenia w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
    • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i inne ubezpieczenia dobrowolne.
    Zboże

    Rolne

    Ubezpieczenia dobrowolne

    Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

    • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy
    • możliwość wyboru Sum Ubezpieczenia
    • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych czy sprzętów elektronicznych.

    Rolne

    Ubezpieczenie budynków rolniczych

    Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

    • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków stanowiących gospodarstwo rolne
    • możliwość ubezpieczenia w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
    • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i inne ubezpieczenia dobrowolne.
    Zboże

    Rolne

    Ubezpieczenia dobrowolne

    Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

    • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy
    • możliwość wyboru Sum Ubezpieczenia
    • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych czy sprzętów elektronicznych.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large