• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Polisa na życie

      Compensa IKZE

      Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Inwestujesz i korzystasz z ulgi podatkowej każdego roku.

      • Inwestujesz środki, które mogą być wykorzystane w okresie emerytalnym w ramach IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).
      • Ulga podatkowa – wpłaty na IKZE możesz odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT.
      • Nie płacisz 19% podatku od zysków kapitałowych.
      • Ty decydujesz, w jaki sposób wypłacisz swoje środki po ukończeniu 65. roku życia.
      • Oferta dla osób między 16 a 60 rokiem życia.

      Compensa IKZE to emerytura w przyszłości, korzyści już dziś

      Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Ubezpieczenie na życie Compensa IKZE

      Jakie możliwości daje ubezpieczenia na życie Compensa IKZE?

      Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczenie daje podwójną korzyść: możliwość inwestowania środków, które mogą być wykorzystane w okresie emerytalnym oraz skorzystanie z ulgi podatkowej każdego roku.

      Ubezpieczenie na życie Compensa IKZE daje gwarancję wypłaty określonej w umowie sumy ubezpieczenia po Twojej śmierci (jeżeli nastąpiła w trakcie trwania polisy). Świadczenie otrzyma osoba uprawniona lub uposażony wskazany podczas zawierania umowy na życie Compensa IKZE.

      Wypłata środków zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Oszczędzającego (IKZE) odbywa się w dwóch przypadkach:

      • Na Twój wniosek (wniosek oszczędzającego) pod warunkiem:
       – ukończenia 65. roku życia,
       – regularnie dokonywanych wpłat na rachunek, w co najmniej 5 latach kalendarzowych.

      Od 65 roku życia możesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo lub w ratach. Zapłacisz wówczas tylko zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. W przypadku wypłaty w innej sytuacji, zapłacisz podatek według obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej.

      Ubezpieczenie na życie Compensa IKZE daje również możliwość:

      • wypłaty transferowej:
       – na wniosek oszczędzającego do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE,
       – na wniosek Uposażonego albo uprawnionego – w przypadku śmierci Oszczędzającego, z rachunku zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uposażonego albo uprawnionego.
      • zwrotu:
       – na wniosek oszczędzającego – w przypadku odstąpienia, po otrzymaniu pierwszej informacji o wartości środków zgromadzonych na rachunku albo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, jeżeli nie zachodzą przesłanki do dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej.

      Ile wynosi ulga podatkowa w 2022 roku?

      W każdym roku możesz odliczać od podstawy opodatkowania w deklaracji PIT wpłaty dokonane na IZKE w roku poprzednim.

      W 2022 roku może to być maksymalnie:

      • 7 106, 40 zł – ulga podatkowa za 2022 rok  może wynieść nawet 2 274, 04 zł  – w 32% progu podatkowym; 1 208, 08 zł – w 17% progu podatkowym,
      • 10 659, 60 zł – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność (samozatrudnionych) – ulga podatkowa za 2022 rok może wynieść 2 025, 32 zł (przy opodatkowaniu stawką liniową 19%).

      Jaka jest minimalna pierwsza składka funduszowa?

      Minimalna wartość pierwszej składki wynosi 504 zł, w tym:

      • 500 zł – Składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty dystrybucyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK),
      • 4 zł – Składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony w ramach ubezpieczenia na życie. Składka ochronna, wynosząca 4 zł (wartość składki ochronnej jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia), zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Oszczędzającego przez okres 12 miesięcy.

      Co to są Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK)?

      Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na stronie: Ubezpieczenia na życie w pytaniach i odpowiedziach. Ubezpieczenie na życie z UFK to połączenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia na życie oraz możliwości inwestowania w fundusze kapitałowe.

      Składka funduszowa może być alokowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z oferty Compensy.

      Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe – sprawdź wycenę funduszy Compensy

       

      Jaka jest Suma Ubezpieczenia na wypadek śmierci?

      Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 1 000 zł.

      Nie masz obowiązku regularnego opłacania składek funduszowych. Jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej należy opłacać składki ochronne. Wpłat należy dokonywać najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, za który pobrana została poprzednia składka ochronna. Jej wartość wynosi 4 zł i jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia na życie.

      Kto może założyć Compensa IKZE – indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

      Chcesz inwestować w ramach ubezpieczenia na życie Compensa IKZE? Zapraszamy do kontaktu, jeżeli :

      • jesteś w wieku 16 – 60 lat,
      • pracujesz i osiągasz dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

      Inne ubezpieczenia na życie

      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Między Nami

      Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

      • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
      • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
      • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      senior

      Życie

      Między Nami Gold

      Ubezpieczenie na życie po 60 roku życia? Między Nami Gold będzie najlepszym wyborem. Korzyści:

      • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru to możliwość dopasowania zakresu do Twoich potrzeb
      • całodobowa ochrona Twojego zdrowia
      • assistance domowy i assistance medyczny
      • indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane osobom między 56 a 72 rokiem życia.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Między Nami

      Indywidualne ubezpieczenie na życie oparte na elastycznej konstrukcji, która pozwala decydować m.in. o zakresie ochrony. Polisa na życie dedykowana jest osobom między 18 a 55 rokiem życia. Korzyści:

      • możliwość ustalenia zakresu i wysokość sum ubezpieczenia
      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów
      • świadczenia związane z diagnozą śmiertelnej choroby, operacją chirurgiczna w kraju lub za granicą czy poważnym zachorowaniem
      • pomoc Assistance związana ze zdrowiem.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      senior

      Życie

      Między Nami Gold

      Ubezpieczenie na życie po 60 roku życia? Między Nami Gold będzie najlepszym wyborem. Korzyści:

      • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru to możliwość dopasowania zakresu do Twoich potrzeb
      • całodobowa ochrona Twojego zdrowia
      • assistance domowy i assistance medyczny
      • indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane osobom między 56 a 72 rokiem życia.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large