• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Renta

      Gwarancja Renta

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z gwarantowaną dożywotnią rentą. Wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej.

      • Gwarantowana renta wypłacana do końca życia.
      • Możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem.
      • W przypadku Twojej śmierci, świadczenie otrzymują Twoi najbliżsi (osoby uposażone).
      • Świadczenie w przypadku śmierci zwolnione jest z podatku od spadku i darowizny.

      Gwarancja Renta pomoże zebrać dodatkowy kapitał na emeryturę

      Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Renta

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Renta – jaki jest zakres ochrony?

      Gwarancja Renta to indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie, które zapewnia wyższe dochody po zakończeniu aktywności zawodowej oraz pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Gwarantuje ono regularną wypłatę renty do końca Twojego życia.

      Gwarancja Renta to ubezpieczenie na życie i dożycie. To oznacza, że świadczenie z umowy przysługuje:

      • osobom uposażonym (lub jednej osobie) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, albo
      • ubezpieczonemu po dożyciu do końca trwania umowy.

      Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego

      Uposażony lub Uposażeni (do Ciebie należy decyzja, ile osób chcesz uposażyć w ramach polisy) otrzymują świadczenie, na które składają się:

      • suma wpłaconych składek regularnych,
      • suma wpłaconych składek dodatkowych,
      • przyznane udziały w zysku.

      Świadczenie wypłacane w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

      Ubezpieczony otrzymuje dożywotnią rentę miesięczną.

      W jaki sposób można rozszerzyć ochronę w ramach ubezpieczenia Gwarancja Renta?

      Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

      Ubezpieczenie na życie Gwarancja Renta może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

      • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
      • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek.

      Rozszerzenie zakresu ochrony umowy ubezpieczenia możliwe jest w dwóch sytuacjach. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub w kolejne rocznice tej umowy. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

      Ubezpieczenie na życie i dożywotnia renta – na czym to polega?

      Renta to kwota wypłacana miesięcznie na warunkach wskazanych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczony nabywa prawo do renty od dnia następnego po rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 66 rok życia. Jej wysokość uregulowana jest w polisie. Ubezpieczenie na życie z dożywotnią rentą to dobry sposób na zapewnienie sobie dodatkowych środków w czasie emerytury.

      Kto to jest uposażony?

      Uposażony to osoba fizyczna lub inny podmiot, wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Zawierając umowę ubezpieczenia można upoważnić kilka osób lub zdecydować się na jednego uposażonego. Przy wyborze kilku osób, ubezpieczony może podjąć decyzję o procentowym rozłożeniu wypłacanej sumy na każdego z uposażonych. Ubezpieczony w każdym czasie trwania umowy może zmienić wskazanie Uposażonego/Uposażonych.

      Inne ubezpieczenia na życie

      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Polisa na życie

      Życie

      Compensa IKZE

      Ubezpieczenie na życie z UFK, czyli z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • inwestycja i gromadzenie środków na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
      • możliwość odliczenia wpłat dokonanych na IKZE w corocznym rozliczeniu PIT (ulga podatkowa uzależniona od progu podatkowego)
      • polisa na życie Compensa IKZE to brak podatku 19% od zysków kapitałowych
      • wybór sposobu wypłacenia środków po ukończeniu 65 lat (jednorazowo lub w ratach)
      senior

      Życie

      Między Nami Gold

      Ubezpieczenie na życie po 60 roku życia? Między Nami Gold będzie najlepszym wyborem. Korzyści:

      • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru to możliwość dopasowania zakresu do Twoich potrzeb
      • całodobowa ochrona Twojego zdrowia
      • assistance domowy i assistance medyczny
      • indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane osobom między 56 a 72 rokiem życia.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Polisa na życie

      Życie

      Compensa IKZE

      Ubezpieczenie na życie z UFK, czyli z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • inwestycja i gromadzenie środków na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
      • możliwość odliczenia wpłat dokonanych na IKZE w corocznym rozliczeniu PIT (ulga podatkowa uzależniona od progu podatkowego)
      • polisa na życie Compensa IKZE to brak podatku 19% od zysków kapitałowych
      • wybór sposobu wypłacenia środków po ukończeniu 65 lat (jednorazowo lub w ratach)
      senior

      Życie

      Między Nami Gold

      Ubezpieczenie na życie po 60 roku życia? Między Nami Gold będzie najlepszym wyborem. Korzyści:

      • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru to możliwość dopasowania zakresu do Twoich potrzeb
      • całodobowa ochrona Twojego zdrowia
      • assistance domowy i assistance medyczny
      • indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane osobom między 56 a 72 rokiem życia.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large